Marketing na webu I.

Virtuální prostor je pro svou dostupnost lákavým místem pro rozrůstání se naší firmy. To zajisté, ale mnozí z nás, podnikatelů, má představu, že právě pro její dostupnost tam nemusí tak úplně platit marketingové zákonitosti. Obávám se však, že to bude spíše naopak. Právě pro tu časovou, prostorovou, nebo, pokud chcete, finanční dostupnost.

Je to ako s náhlou zmenou podmienok a otvorením sa nových, takmer neobmedzených možností. Mnohí doplatili práve na tie veľké možnosti. Práve kvôli tomu sa zasekli. Nevedeli si premyslieť veci v kontexte. Nemali plán a stratégiu. Investovali bezhlavo, a skončili. Na oko rýchle a neobmedzené možnosti, paradoxne mohli zapríčiniť pád.

Obdobné to bude s možnosťami, ktoré nám ponúka kyber priestor, /web, internet, sociálne médiá…/ Aj pri šírení našich myšlienok, resp. myšlienok nášho podnikania musíme mať kvalitne rozpracovanú marketingovú stratégiu. Opäť raz cez kvalitný projekt.

Mnohí mylne predpokladajú, že čo najviac vecí, /svojich produktov, služieb/ budú na webe „marketovať,“ s čo najväčším publikom, s čo najviac stránkami, tak to zákonito aj prinesie želaný efekt. Obávam sa, že, ako nakoniec pri každom budovaní marketingovej stratégie, to nebude o množstve, ale skôr o dobrom zacielení a kvalite. Koho budem chcieť osloviť? Kto sú moji zákazníci? Kto sú potenciálni zákazníci? Kde sa vyskytujú, sú na sociálnych médiách…?, čo tým získam, čo je vlastne mojim cieľom? atď. Navýšiť obrat a zisk pre svoju spoločnosť, alebo sa napr. iba zviditeľňovať…?

Žiaľ mnohí z podnikateľov, tesne pred tým než chcú rozširovať svoj marketing aj na webe, si nevie odpovedať ani na tieto fundamentálne otázky  a tak vznikajú neprehľadné kampane. Jedna firma ich má potom viacero. Na viacero produktov, či služieb. Zároveň na viacerých stránkach,  ktoré sú však nekompatibilné. To znamená, že si zákazníkov, nie že si nepridávajú, ale skôr uberajú.  Paradoxne, nerozmyslenými krokmi na tak dostupnom poli, akým je web, môžeme prísť o časť zákazníkov a tým aj o časť obratu a zisku. A to len preto, že sme to chceli rýchlo a brali sme to ako lacný doplnok, ktorý funguje, akoby sám.

Mám pre vás oznam: aj tu platí, že menej viac. A žiaľ, ani web nebude tým miestom, ktoré nám bez väčšej námahy, resp. bez rozmyslu, prinesie navýšenie obratu. Aj tu, ako v reálnom podnikaní, to bude tvrdá sofistikovaná práca. Nakoniec, aj virtuálny priestor je tiež iba /až/ reálnym podnikaním…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář