Manažment je řízení III.

Většině lidí se termín manažment nespojuje s termínem řízení.

To je ešte vcelku pochopiteľné. Ľudia majú celkovo problém čítať s porozumením. Problémom však je, že aj odborná verejnosť má mnohokrát problém si správne vyložiť tento termín.

V tom horšom prípade si nespoja tieto dva termíny. Manažment a riadenie. V tom lepšom, áno, ale si iba povrchne predstavia manažment firmy, ktorý riadi organizáciu. Nič viac, nič menej. Žiadne riadenie rizík, toku financií, ľudských zdrojov, informačného toku atď.

A tak žiaľ sa aj väčšina ľudí v stredoeurópskom priestore pozerá na vzdelanie, resp. zručnosti získané štúdiom MBA  cez prsty. Ako vždy, aj v tomto prípade, možné nedorozumenia vychádzajú z neznalosti. Alebo z povrchnosti.

Podľa mňa, a to nemyslím len dnešné ťažšie pandemické časy, je pre firmy najdôležitejšie vedieť veci vo firme dobre strategicky uchopiť. A RIADIŤ.

Ak sa odbory ako psychológia a manažment vedia stretnúť a navzájom si pomôcť, tak to môže byť cesta pre tímy vo firmách. Ľudia sa stávajú konzistentnými osobnosťami s konzistentnými rozhodnutiami. A o čo by malo ísť viac, než práve o toto? A v tomto čase vskutku rýchlych a neočakávaných zmien to platí dvojnásobne.

Len sa pozorne pozrite okolo seba, ktoré podniky vedeli prežiť novú situáciu? No samozrejme tie, kde mali ľudí, ktorí vedeli pochopiť novú situáciu a ich novú rolu, ktorá sa neraz menila z večera do rána.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář