Manažer je také jenom člověk

Pojďme si dnes trochu „zapsychologizovať.“ Dnes se zaměřím na tři psychologické termíny, které v konečném důsledku mají velký vliv na osobnost manažera.

Prenos, protiprenos a projekcia: tri procesy do značnej miery determinujúce naše chovanie.

Protiprenos: ak by som to mal zjednodušiť a aplikovať to na vzťah manažéra k tímu, resp. ku svojim zamestnancom, tak ide o nevedomé „prenesenie“ emócie voči nejakej osobe z detstva na novú osobu. V našom príklade, teda z pohľadu manažéra:  na svojho zamestnanca. Je jedno, či ide o kladnú, alebo zápornú emóciu. V oboch prípadoch sa takto vytvorí akoby neobjektívny postoj k danému človeku. A tak môže prísť napr. ku subjektívnemu hodnoteniu. Protežovaniu takej osoby, resp. na druhej strane, k šikanovaniu.

Prenos: je de facto opačný proces. A ide v našom prípade o prenos z pohľadu zamestnanca na manažéra. To samozrejme bude mať na chovanie manažéra taktiež vplyv. Dajme tomu, ak zamestnanec „prenesie“ svoju negatívnu, alebo pozitívnu skúsenosť na manažéra, onen vzťah začne byť subjektívny a vytvára sa priestor pre neadekvátne emócie. Napr.: zamestnanec mal despotického otca, ktorý o všetkom rozhodoval. Môže preniesť túto skúsenosť a tak vlastne preniesť onú charakteristickú črtu na manažéra. Aj v prípade, že manažér je maximálne empatický a skromný ho zamestnanec bude brať podvedome, ako človeka presadzujúceho si vždy iba svoj názor.

Projekcia: možno z daných procesov najzaujímavejší proces. Ide totiž o podvedomý obranný mechanizmus, kedy dotyčný projektuje /od seba na inú osobu/ v ktorej je vo vzťahu, svoje negatívne charakterové vlastnosti.  Napr., ak manažér má problém s dobrým načasovaním si úloh /“timemanagementom“/, bude prenášať túto svoju zlú vlastnosť na zamestnancov a obviňovať ich z toho, že preto nestíhajú, lebo si to nevedia dobre zadeliť. A už nebude vidieť napr. neadekvátne množstvo práce, ktoré im deleguje aj na domov.

Samozrejme tých príkladov je množstvo.

Sami vidíte, ako môžu byť vzťahy vo vnútri firiem zložité. A oni by boli pravdepodobne aj vtedy, ak by nikto z nás nebol danými procesmi poznačený. Prišli by iné. A aj sú iné.

K danej téme sa v budúcich článkoch ešte určite vrátim.

Námet som čerpal:

  1. J.Laplanche, J.-B.Pontalis, Psychoanalytický slovník, Veda, Vyd. SAV, 1996, Bratislava
  2. Vlastné skúsenosti z terapeutickej  a lektorskej praxe

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář