Manager nového tisíciletí

Současný manager. Jak vlastně vypadá a jak by měl vypadat? Jaké hodnoty by měl mít v sobě. Jaký psychologický profil by měl mít a hlavně, jaké schopnosti a dovednosti by měl ovládat? Současný manager…kto to vlastně je?

V postkomunistickom priestore strednej Európy, aj keď je vyše dvadsať rokov po politickej zmene, sa to s kultúrou v nás tak zas veľa neudialo. Nastali  posuny vo vnímaní slobody a zodpovednosti, ale keď si zoberieme fungovanie priemernej slovenskej, resp. českej firmy, či spoločnosti, inštitúcie, tak závratné zmeny sa zas tak neudiali.

V nastavení vnímania zamestnancov, „sú tí dole“ a „ten hore.“ Inak povedané, prevládajú organizačné štruktúry, ktoré pekne, ako pyramída idú zhora až po tučnú základňu bežných zamestnancov plniacich príkazy zhora…

V hodnotovom nastavení ešte mnohých managerov prevláda vnímanie seba samého a svojej role, ako niekoho, kto je povolaný pre „vyššie ciele…“

Bude vám to zrejme viacerým pripomínať skôr štátne inštitúcie, resp. veľké nadnárodné spoločnosti. Mal som však možnosť spolupracovať s viacerými strednými, či malými firmami a bolo to obdobné. Až priveľmi časté subjektívne riadenie jedného managera, ktorý sa zdal byť vo svojom mikrosvete, neomylný.

Poďme sa pozrieť, ako by teda mal vypadať ten moderný manager „nového tisícročia.“

Mal by byť tým, ktorý dáva ľudí do kopy. Tým, ktorý vie ľudí zorganizovať. Mal by vedieť zabezpečiť úspech svojich ľudí. Mal by vedieť kompetencie prerozdeliť a posunúť ďalej. Mal by byť maximálne empatický. Mal by vedieť ľudí motivovať…A mal by to byť človek mysliaci a učiaci sa…

…A mal by to byť podľa manažérskej literatúry, ten, ktorý je skromným profesionálom so silnou vôľou veci meniť k lepšiemu…

Všetky hore uvedené vlastnosti sú charakteristické skôr pre „demokratický“ štýl vedenia. Je tu ešte samozrejme možnosť „autokratického“ štýlu vedenia, no predpokladám, že súčasnosť a blízka budúcnosť bude priať skôr tomu prvému štýlu vedenia.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh, Photos 48364

www.freerangestock.com 

 

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář