Management je řízení II.

Vracím se k tématu, co všechno se skrývá za termínem Management?

Už sme si povedali, že máme rôzne typy riadenia, od riadenia projektov až po riadenie seba samého. Ak máme byť kvalitnými zamestnancami, či manažérom, mali by sme ovládať viaceré druhy riadenia. Aspoň tie základné. Aj keď nebudú priamo súvisieť s tým, čo robíme. Ja dávam na prvé miesto, riadenie seba samého. To je podľa mňa základ. Poznať seba samého, svoje limity, svoje slabé, či silné miesta môže byť dobrým základom k tomu aby sme boli úspešnými. Aby sme robili prácu, v ktorej vidíme zmysel, ktorá nás baví a kde budeme rásť. Alebo, ak chcete, kde si môžeme budovať meno a kariéru.

A čo ak som manažérom? Opäť dávam na prvé miesto riadenie seba samého. No ak ako manažér chcem uspieť, a dokonca, ak chcem, aby uspel aj môj tím, tak by som mal celkom dobre ovládať viaceré typy riadenia. Samozrejme, že nebude potrebné, aby som bol vo všetkom tým najlepším v tíme. Ja ako manažér by som mal byť určitá jedinečná, neopakovateľná a vyvážená kombinácia zručností viacerých typov riadenia. A práve tá jedinečnosť v zručnostiach ma teoreticky môže predurčiť byť kvalitným manažérom, ktorý bude dávať zmysel ostatným. Bude tým, ktorý vie byť empatickým. Bude tým, ktorý bude vedieť s kým a kam smerovať. Bude vidieť, čo by mohlo byť za päť, či desať rokov v odbore, v ktorom funguje. Bude tým, ktorý bude vedieť načúvať okoliu.

No a k tomu, aby sme sa tam dostali, pomôže naša osobnosť. To, že sme ucelená a konzistentná osobnosť. Môže k tomu napomôcť aj kvalitné štúdium, ale nie je to všetko. Človek môže byť absolventom tej najprestížnejšej univerzity a môže byť absolventom toho najnáročnejšieho štúdia MBA, nemusí to stačiť. Ono, to k tomu iba dopomôže.

Najlepšia je kombinácia zrelej osobnosti, ktorá dobre pozná samého seba, vie seba riadiť a zároveň má kvalitné vedomosti, alebo ešte skôr, disponuje jedinečnými zručnosťami. A tam môžeme celkom kľudne zarátať aj tie „mäkké“, akými sú schopnosť komunikácie, empatie a pod.

A tak v posledných rokoch a myslím, že v budúcnosti to bude stále viac a viac žiadúce, aby sme predovšetkým my manažéri, mali kvalitné psychologické, aj technické zručnosti… Totiž, túto kombináciu roboti v dohľadnej dobe určite nenahradia…To môže byť raz naša konkurenčná výhoda…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář