Management je řízení I.

S termínem „Management“ se setkáváme  stále častěji. Přesto to ve většině z nás evokuje pouze ty co řídí  především nějaký velký podnik. Proč je tomu tak?

Ponúka sa nám hneď niekoľko odpovedí. Dlhé roky sme totiž žili v systéme, v ktorom prevládali veľké podniky. A v tých podnikoch riadilo hneď niekoľko riaditeľov: generálny a námestníci. No generálny bol ten, ktorý rozhodoval. Toto nazeranie nám mimochodom v značnej miere ostalo. A čo je vcelku zvláštne, prevláda aj u mladšej generácie. Predsa len, vplyv rodičov, či nastavenie hospodárstva orientovaného predovšetkým na automobilový priemysel môže byť  príčinou tohoto nazerania. V štáte, ktorý je mimochodom riadený sociálne orientovanou vládou, myslím tým teraz Slovensko, no Česko je de facto na tom obdobne, je takéto nazeranie celkom pochopiteľné. V mentálnom svete našich politických predstaviteľov a značného počtu obyvateľov je to pravé riadenie, to vertikálne, so silným riaditeľom, a ten pravý biznis, ten „veľký“. Teda poriadna fabrika, ktorá zamestná x ľudí… Potom pochopiteľne je tu menší priestor na stredné a malé podniky, na „startupy,“ na rodinné firmy, či zdieľanú ekonomiku. To posledné je už pre nich takmer „cez čiaru.“

Vráťme sa však k termínu riadenie. A k tomu, že v termíne Management sa skrýva okrem riadenia veľkého podniku aj riadenie ľudí, financií, zdrojov, času, prevádzky, strategické riadenie, informácií, projektové riadenie, či riadenie seba samého.

A tieto ostatné zložky riadenia akosi nie a nie dostať do rutinného slovníka tých, čo rozhodujú o daňovom zaťažení, o odvodoch, či dokonca o tom, že zdieľaná ekonomika bude, alebo nebude povolená.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Mark Sylvester,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář