Lídr ovlivňuje kulturu

…a naopak…

Prvé, čo mi napadne a zrejme aj Vás, akiste pochopiteľne, sú naši politickí predstavitelia. Zámerne nepíšem rovno, že lídri. Napr. naši premiéri. Spoločenská klíma, ako sa zvykne vravieť, splodila práve také typy osobností, ktoré tam v týchto roliach teraz máme. No ono, tá spoločenská klíma, je de facto kultúra našich národov. Inak povedané, hodnotové nastavenie ľudí v tom ktorom štáte. A v tom sa zase tak zásadne Česko a Slovensko od seba nelíšia. Vynechajme teraz tendenciu bagatelizovať českého premiéra, že je to vlastne Slovák. Áno, ale zvolení ľuďmi Česka.

Poďme však od politiky k firemnej kultúre. Čo to vlastne tá firemná kultúra je? Opäť, ako v našej spoločnosti, tiež pôjde predovšetkým o hodnotové nastavenie. Nie však deklaratívne. Ale skutočné. A ak máme na mysli lídrov a vodcov vo firmách, hlavne ide o role. Role v tímoch sa vytvárajú väčšinou akoby bez vonkajšieho zásahu. Možno viac v štátnych firmách sa na tom podieľajú okolnosti zvonka. Štát si proste vyberá lídra. V súkromnej sfére je tvorba rolí podľa mňa akosi prirodzenejšia a vychádza z dynamiky skupiny. To znamená z prirodzených sociálnych vzťahov v skupine. A vplyv zvonka nebude tak ohybný podľa okolností. Napr. politických, mocenských a pod.

A tu nastupuje kultúra. V prenesenom význame, to čo nosia v hlavách jednotliví členovia skupiny je určujúce kto a akú rolu získa v skupine. Inak povedané kto bude outsiderom a kto lídrom.

No a opäť sa môžeme vrátiť, pre lepšiu predstavu, do politiky.  Predstavte si lídrov nie len tých našich, ale trebárs amerického, ruského, anglického atď. Samozrejme, nedá sa generalizovať. Že ak je niekto populista, tak aj národ z ktorého líder vzišiel je populistický.  Že, ak sa vo firme stane lídrom násilník a sociopat, tak sú členovia tímu väčšinou tiež sociopati. To vôbec nie. Na tom, že sa tak udeje, že tým šéfom bude niekto bez empatie a navyše egocentrik, sa bude podieľať viac faktorov. Bude záležať na mnohých okolnostiach a na celkovom kontexte. Akým spôsobom sa obchoduje, kto je cieľová skupina, aké sú vonkajšie podmienky, konkurencia, či nie je kríza…teda celý rad faktorov. A hlavne, ako a kto robí výber do tímu.

Avšak, ešte raz, to čo si nosíme v hlavách bude aj tak určujúce. Tam to začína a končí. To bude ovplyvňovať väčšinu faktorov. Áno, aj vonkajšie vplyvy. Aj to ako budeme vnímať trebárs krízu. Počuli Ste už určite o tolerancii k neistote.

A ešte na záver, mám zlú správu. Ak si myslíte, že sa zmenou lídra niečo rýchlo zmení. Nie je to pravda. Kultúra v nás sa mení iba veľmi veľmi pomaly a to ešte tá zmena musí byť naštartovaná a ešte aj dobrým, alebo vhodným smerom…

Pri písaní článku mi pomohlo predovšetkým:

  1. S. Sinek, „Lídři jedí poslední“, vydalo vydavateľstvo Jan Melvil, 2015
  2. G. Hofstede, Gert J. Hofstede, „Kultury a organizace“, vydalo vydavateľstvo Linde, Praha, 1999
  3. vlastná terapeutická prax

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář