Lidé jsou vnímaví

Každému manažerovi se vyplatí „naslouchat“, tedy vnímat celkovou atmosféru na svém pracovišti. Nemyslím tím pouze vnímat firemní pracovní prostředí a pracovní podmínky či jiné faktory. Nebo dokonce způsob zajišťování stanovených cílů a dennodenní pracovní úkoly. Je tím myšleno vnímání vzájemného chování a způsob komunikace mezi zaměstnanci, prostě vnímání atmosféry v pracovním týmu. Dennodenní náročné pracovní úkoly vyžadují souhru pracovního kolektivu a týmová souhra funguje pouze za určitých okolností. Jedním z těchto okolností je i správní atmosféra. Ve správné atmosféře kde můžeme „Volně dýchat“, je plnění i velmi obtížných úkolů snazší, protože uvolnění atmosféra k tomuto přirozeně přispívá. Pracovní podněty jsou skutečné různé a je na nás abychom je vnímali.

Souhra týmu

Souhra týmové práce včetně rozdělení pravomocí a odpovědností jednotlivým zaměstnancům a vedoucích zaměstnanců nestačí. Důležité je doslova správně pochopit potřeby jednotlivců a skloubit je se zájmy týmu a koneckonců i s firemními cíli. Vzájemné vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci jsou důležitější, než se mnohdy domníváme. Proto je nutné o ně pečovat a nastavit určitá pravidla.

Pracovní prostředí a pracovní podmínky

Jsou různé podněty, ale jen některé můžeme ovlivnit. Mezi ně patří vybavení firmy. Jedná se o kancelářské a hygienické vybavení a další firemní zázemí. Toto zázemí nás ovlivňuje více či méně všechny. Například: osvětlení, teplo, výměna vzduchu, ale také barva vymalování, nábytek, elektrické spotřebiče, hygienické zázemí kuchyňky a další vybavení tvoří ucelený komplex, který musíme citlivě posuzovat. Jen v sofistikovaném pracovním prostředí vznikají unikátní nápady a zároveň se zde zaměstnanci cítí příjemně, zdůrazňuji v práci příjemně.

Správný manažer tedy vnímá a zároveň pozitivně ovlivňuje okolí.

Pochopitelně záleží na tom, jaká je firemní kultura. Nutno však podotknout, že úspěšnou a prosperující firmu tvoří kvalitní lidé a bez těchto lidí to prostě nejde. A nebo se domníváte, že je to jinak?


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, fcad01,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář