Lidé a opět pouze lidé

Lidé a opět pouze lidé

Ve firmách by se to mělo lidmi začínat i končit. I v době automatizace a robotizace…

Môže niekto namietať s odvolaním sa na rozvoj techniky, že už v blízkej budúcnosti by mohol byť vo firmách dôležitejší robot…alebo ak chcete softvér, hardvér…aplikácia a pod…

Za všetkým však, ako sa zvykne hovoriť: hľadaj človeka. Zatiaľ to vyzerá tak, aj v najodvážnejších predstavách, resp. aj v realite najvyspelejších spoločností, akými sú napr. Japonsko, že človek vo firme ostáva aj naďalej tým najdôležitejším.

Stretol som sa vo viacerých nadnárodných spoločnostiach s nadmerným používaním rôznych aplikácií, e-learningov, používania kontrolingu, a ľudia vo firmách, keď sa ocitli na nejakom spoločnom, aj neformálnom stretnutí mali problém s normálnou komunikáciou…

Takže zatiaľ, a vyzerá to tak, že dlho ešte bude človek vo firme, na šťastie, tým najdôležitejším. /Čo firma vlastní…/ Nebude to ani sotvér, ani aplikácia a dokonca to nebude ani budova, či stroje, ani zisk uložený v trezore. Bude to človek a jeho know how, ktoré má v hlave vo forme svojich zručností…

Keď však pozerám okolo seba, koľko aj kvalitných ľudí sa prepúšťalo, lebo klesali zisky…kvôli kríze, ževraj… Tak sa iba neveriacky tomu prizerám. Nájdu sa však aj taký, čo práve v čase krízy prijímali ešte ďalších, investovali do vzdelania a teraz majú náskok….a možno jedinečnú konkurenčnú výhodu, aj keď prechodne boli v nižšom zisku, alebo prechodne aj v strate…

Investovať do ľudí je strategické…


Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář