Ku projektovému riadeniu naposledy?

Viac razy sme sa už venovali téme projektového riadenia. Napriek tomu sa k nej, aj vzhľadom k dôležitosti témy, opäť vraciame.

Projektom môžeme riešiť de facto väčšinu problémov vo svojich organizáciách. A nielen to, práve v dobe možností využitia európskych dotačných mechanizmov, sa môžeme dostať ku tak potrebným zdrojom práve cez projekty a ešte aj niečo zrealizovať a tak posunúť organizáciu k lepšiemu, respektíve vyriešiť nejaký problém.

Mal som možnosť už viac razy sa stretnúť práve s čerpaním zdrojov EU, k čomu sa robili najrôznejšie projekty. Od bizarných, kedy sa čerpali peniaze na myčku bicyklov uprostred lesa, až po deinštitucionalizáciu v detských domovoch, dnes už v Centrách pre deti a rodiny.

Bol som svedkom toho, ako sa to viac razy celkom vydarilo. Mám teraz na mysli, keď projektové riadenie bolo organizované rozumne. Čo to znamená? Že sa išlo viac po obsahu a až potom po forme. Že sa dobre zadefinovalo čo ideme riešiť, dobre sa spravil časový harmonogram, určili kompetencie, jednotlivé malé ciele, generálny cieľ, vízia, podrobne stratégia, teda, ako sa to prevedie. A čerpalo sa zo zdrojov, od podobných projektov, od konkurencie, z literatúry, ďalších dostupných zdrojov. Hľadala sa pridaná hodnota, realizovateľnosť, riziká, riadenie rizík. A hlavne, aké záujmové strany sa spolupodieľajú na projekte. Aký je ich záujem. Koho zastupujú. Aká bude ich úloha a vplyv už po realizácii projektu?  A overiteľné merné ukazovatele. Bez nich to naozaj nejde. Potom je to iba o pocitoch, že ideme správnym smerom a že dodržujeme stratégiu  a dosahujeme dielčie ciele.

Bol som svedkom toho, že tie merateľné ukazovatele neboli vôbec zakomponované. Je to chyba. Tak sa môže stať, že vybočíme z cesty a ani si to neuvedomíme. A projekt môže zlyhať.

Alebo iný negatívny príklad, keď sa nevenovala pozornosť na riadenie rizík.  A také riziko prišlo a realizačný, alebo projektový tím nevedel čo a ako. Ľudia ostali prekvapení. Ako je to možné, že sa to nepodarilo, veď zdroje na to sme mali, aj ľudí?…

A nezabúdať na motiváciu jednotlivcov v projektovom tíme a ich vieru, že sa to podarí a nachádzanie zmyslu v každodennej projektovej rutine….Čo vy na to? Ako postupujete Vy?


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář