Krize jako nutnost

Krize obsahuje i pozitivní stránky. Pandemii nějaké nemoci nevyjímaje.

K napísaniu tohoto článku ma inšpirovali udalosti posledných týždňov. Pandémia ochorenia, ktorá sa postupne z čínskeho Wu-chanu  rozšírila na ďalšie kontinenty. A v súčasnosti podľa štatistík je najviac postihnutá práve Európa.

Pôvodne som chcel dať článku nadpis „Kríza ako príležitosť“. No zdalo sa mi to už pomaly ako klišé. Samozrejme, v dnešných dňoch, kedy sa markantne, až drasticky menia pomery v hospodárstve a ekonomike štátu, môžu dostávať príležitosť novátorské prístupy. Je to čas na vznik start-upov v oblasti prevencie, či dodávok jedla. Alebo si viem dosť dobre predstaviť aplikáciu, ktorá nám ukazuje, ktorá trasa je pre nás práve dnes najbezpečnejšia. Alebo aplikácia, ktorá nám ukazuje v reálnom čase väčšie skupinky ľudí, resp. kde sa aktuálne vyskytla u niekoho pri kontrole vyššia telesná teplota. Kto, kde, ordinuje s minimálnym počtom pacientov v čakárni, alebo kde si môžem vyzdvihnúť lieky bez dlhých radov…V medziach jestvujúcich zákonov, napr. GDPR.

Vrátim sa k názvu: „…ako nutnosť“. Prečo práve nutnosť? Dlhšie sme mohli počúvať svetových virológov, že pandémia určite príde. Že nie je otázka, že či príde, ale kedy. A to samozrejme nemohol nikto predvídať. Politici v týchto dňoch dookola hovoria o tom, že na toto nikto nemohol byť dostatočne pripravený. Predpokladám, že v niektorých štátoch boli lepšie pripravení, než my. Inde to podcenili a jednoducho s pandémiou, ako nutnosťou, nepočítali.

Pandémia je iba jedna z možných kríz. Tých prírodných by sme mohli vymenovať hneď niekoľko. Sú tu potom aj tie ekonomické, hospodárske…spoločenské, pod ktoré by som zahrnul aj vojenské konflikty.

Pandémia ako riziko. A s rizikami treba rátať. A keby len to, treba vedieť s nimi vopred pracovať. Mať vypracované preventívne opatrenia. Mať vypracované jednotlivé možné riešenia podľa možných scenárov vývoja.

Aj k tomu má štát napr. inštitucionalizované tzv. „hmotné rezervy“. Tam by sa priebežne mal zhromažďovať  materiál, ktorý s krízou počíta a jej prekonanie uľahčí. V dnešných dňoch sa ukázalo, že štátne hmotné rezervy neboli na takýto druh krízy, teda pandémiu vírusu, vôbec pripravené.

Áno, je to o kultúre predstaviteľov moci v štáte. Vyzerá to teraz tak, že išlo o kultúru, kde sa s krízovými scenármi nepočítalo. A kde sa pramálo myslelo na budúcnosť.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář