Kríza_nekríza, nech v roku 2o21 dostanú príležitosť tí najlepší…

Snažím sa vyhýbať priamo téme pandémie a jej dopadu na dianie v oblasti riadenia, biznisu, korporátov, či malých rodinných firmičiek…

Sú posledné decembrové dni, a ja hľadám slová, ktoré dostatočne zrkadlia posledné dni odchádzajúceho roka. Ak nepodľahnem pokušeniu písať o pandémii, skúsim pár slov o kríze ako-takej a jej vplyve na naše fungovanie.

Zámerne som dal do názvu spojenie kríza_nekríza. Totiž ešte stále mám za to, že ťažko ohraničiť krízu či už časovo, alebo nebodaj nejakou kritickou hodnotou, ktorá ju bude charakterizovať. Krízy sa pravidelne cyklicky opakujú a takmer vždy miznú, aby sa objavili opäť mnohokrát v inej forme.

Prvé čo mi napadá pri kríze, a čo bude pravdepodobne dôležité pre prežitie, je pripravenosť na ňu. Respektíve  aspoň to, že s ňou budeme rátať. Nemusíme ani podrobne analyzovať kroky vlád a poradných orgánov pri pandémii na Slovensku a v ČR, aby sme mohli konštatovať, že sme s tým akosi nerátali. Opäť raz sme neboli pripravení. Teda, štát nebol.

A mali sme možnosť využiť ľudí od stratégie, od projektov, odborníkov na riadenie rizík. Nevyužili sme ich. Alebo teda, štát ich nevyužil…

No dobre, poďme preč od pandémie. Pred pár rokmi tu „šarapitala“ finančná kríza a pred ňou hypotekárna, ktorá to de facto spustila…Hypotekárna bublina sa nafukovala, tak ako sa teraz nafukuje schopnosť zdravotníckeho systému postarať sa. Najlepšie pekne všetko vyriešiť.

Ale opäť zlyháva stratégia. Lebo stratégie sa vymýšľajú ďaleko pred krízami.

Sme nepoučiteľní. Krízy sú si pritom tak podobné. Vo svojej podstate je viacmenej jedno, či ide o pandémiu, alebo realitnú a hypotekárnu bublinu. Na začiatku krízy stačí pustiť ku stratégii tých najlepších. Pre boha, len nie politikov, tí zďaleka nie sú tí najlepší!

Želám si, aby v roku 2o21 dostali viac priestoru šikovní, zruční a motivovaní ľudia…Kríza_nekríza, vlastne aj keď kríza pominie…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář