Konzistence podnikání

Co znamená být konzistentní v podnikání? Je možné srovnání s konzistencí osobnosti? A jak důležitá bude naše konzistence, respektive konzistence podnikání ?

Byť konzistentným, ak máme na mysli človeka, /osobu, osobnosť…/ bude znamenať, byť určitým spôsobom vyprofilovaným, možno jednoznačným, alebo jednoznačne definovateľným pre okolie. Možno jednoznačne rozpoznateľným, odlíšiteľným  a to na základe určitých  hodnotových, teda morálnych, etických a mravných noriem, ktoré sa, v tom lepšom prípade, časom, alebo nejakými vonkajšími a vnútornými okolnosťami až tak moc nemenia.

Možno podobné to bude aj pri firmách, alebo aj pri iných zoskupeniach, spolkoch, spoločnostiach a pod…

Ako teda môže vypadať taká konzistentná osobnosť pre okolie? Bude to pravdepodobne človek, ktorý nemení svoje postoje v závislosti od toho, čo sa od neho práve vyžaduje, teda v závislosti od akéhosi mainstreamu blízkeho okolia, alebo celej spoločnosti. Svoje postoje, ktoré sa uňho formovali na základe učenia sa, vie jasne a jednoznačne definovať, preto v komunikácii nie je agresívny, ale asertívny. To znamená, svoje názory a postoje si vie obhájiť, no na druhej strane dokáže byť empatický k iným názorom a vie načúvať druhú stranu. Pri takom človeku, môžeme bez nadsázky povedať, že ide o zrelú osobnosť…

Tak potom, ako bude pôsobiť pre okolie taká konzistentná firma? Predovšetkým má jasné pozadie, teda management, vznik…Prehľadnú štruktúru vlastníckych vzťahov. Jasne definované ciele, vízie, poslanie….alebo misiu, ak chcete a nakoniec aj celú stratégiu. Jej hodnotové nastavenie sa nemení v čase a nie je napríklad závislé od okamžitej politickej orientácie štátu. To znamená od mocenských štruktúr štátu je čo najviac nezávislá. Je čitateľná pre okolie, či už obchoduje typom B2B, alebo B2C… Nakoniec, taká firma sa nám práve takýmito charakteristikami bude javiť tiež ako zrelá osobnosť bez detskej naivity a egocentrizmu, čo sa môže prejavovať dobrou starostlivosťou o zákazníkov, ale aj o vlastných zamestnancov…

Ako vidíte, bude to značne podobné pri firmách, ako aj pri jednotlivcoch. Konzistencia je podľa všetkého jedna zo základných predpokladov úspechu, ale aj šťastia. Šťastie som spomenul zámerne, nakoniec, ak poznám seba, alebo svoju firmu, a viem, /chápem/ zmysel svojho, resp. firemného fungovania, tak môžem byť aj šťastným, nielen úspešným…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Gratisography/ Ryan McGuire

Photos 35179

www.freerangestock.com 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář