Komfortní zóna firmy

Co je to komfortní zóna? Především náš privátní prostor.

To je v prípade, keď máme na mysli seba samých. Inak povedané, komfortná zóna je náš intímny priestor za ktorý si nechceme  niekoho len tak pustiť. Nechceme, ale aj nemôžeme, nevieme…nie sme ochotní…

Tak či onak je to v poriadku. Nie je to nič patologického. Práve naopak, naša intímna, alebo komfortná zóna nám dáva istotu. Je potrebná pre rutinné fungovanie. Je to vrámci psychohygieny a každodenného normálneho fungovania.

Každý z nás má však hranice svojej komfortnej zóny. Záleží od zdedených dispozícií, skúseností, osobnosti  a pod.

Ako to bude s firmami? Obdobne. Veď nakoniec firmy sú predovšetkým ľudia v nich so svojou hierarchiou hodnôt. A tak aj firmy majú nastavené svoje pomyselné zóny za ktoré si už nikoho nepustia. Premieta sa to do kultúrnych typov, organizačných typov a pod.

Niektoré firmy sú viac otvorené, viac spolupracujú. Iné sú uzavreté a veľmi o nich ani nevieme.

Samozrejme, bude to mať vplyv na ich fungovanie  a trebárs aj na udržateľnosť v dobe kríz a rýchlych zmien. Dnešná doba  praje skôr akým typom firiem? Ktoré majú svoju komfortnú zónu veľkú, alebo naopak malú a pustia k sebe čo najviac ľudí, nápadov a spolupráce? Aj napriek všetkému, predpokladám, že to budú tie otvorenejšie, teda zákonite s malou a priepustnou komfortnou zónou..


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, RACOOL,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář