Introverti versus extroverti?

Častokrát se potkáváme se zlehčováním problematiky typologie manažerského vedení. A proto se taky můžeme potkat s černobílým nahlédnutím na typologii manažérů.

V článku, ktorý nájdete tu sa podľa nás preceňuje význam označovania termínmi, ako sú introvert, či extrovert.

Pomerne často sa stretávame s týmto fenoménom. Viac však u autorov „nepsychológov“. Vyzerá to tak, že zľahčovanie aj tejto problematiky je podmienené rýchlo sa meniacimi pravidlami v našom okolí.

Predpokladáme, že skôr bude pre tú ktorú organizáciu, firmu, dôležitejšie, aké osobnostné črty má manažér, resp. celý manažment. Teda, inak povedané: dôležitejšie bude, aká firemná kultúra „vládne“ na pracovisku. Alebo, ešte dôležitejšie bude, aké hodnoty nosia všetci ľudia na pracovisku vo svojich hlavách.

Názory na moderného manažéra sú, že by to mala byť charizmatická, vodcovská osobnosť, no zároveň skromná. To však nemusí nutne znamenať, že pôjde o introverta.

Ono, na prvý pohľad Gates , Zuckerberg , či Jobs tiež tak pôsobili a pôsobia. Nečitajme to však zjednodušene, že ide o introvertov…, podčiarkujeme, že tomuto termínu nedávame ani pozitívnu a ani negatívnu konotáciu…!


Zdroj obrázku: FreeImages.com/roy mattappallil

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář