Kolaps a co tomu předchází

Dnes sa budu věnovat kolapsu. Inspirovala mě k tomu stejnomenná publikace od autorů Ch. Clearfield a A. Tilcsik.

Ak by som mal vpratať do jednej vety, o čom a k čomu autori prišli je, že na zlyhaní systému, ktoré nesie znaky kolapsu, deštrukcie, alebo dokonca katastrofy, sa nepodieľa jedna samostatná veľká príčina, ale veľa malých. A k tomu tie malé príčiny nejakým spôsobom spolu súvisia. Znamená to, že spravidla nejde o veľa malých samostatných príčin.

Spomeňme si na cyklus kanadských rekonštrukcií leteckých katastrof. Práve v tomto seriáli sme mali možnosť vidieť, že pri leteckých kolapsoch ide takmer vždy o postupný sled malých zlých udalostí, ktoré spolu nejako súvisia a na konci je následok: pád lietadla. Môže to začínať malou nedbalosťou pri pravidelnej kontrole podvozku lietadla. Údržbár namontuje chýbajúcu maticu, ktorá ale úplne nedolieha. Tam to začne a končí to únavou pilotov v daný deň. Lebo pre počasie mali meškanie. A tak mali málo času na odpočinok. A katastrofa je na svete.

Poďme ďalej: pád dvojičiek, myslím svetového obchodného centra v NY. Únoscovia…, ale aj nie najlepšia koncepcia riešenia konštrukcie, ktorá viedla k absolútnej deštrukcii budov.

Alebo Černobyľ, či Fukušima. Opäť viacero na seba nadväzujúcich javov, ktorej účinok podporuje zvýšenie účinku tej nasledujúcej.

No dobre, ale toto je predsa web o riadení. No práve, obdobne to bude aj s kolapsom jednotlivých systémov v spoločnostiach, či dokonca celých spoločností. Opäť, aj keď nerád, musím spomenúť pandémiu. Sme v stave, kedy veľa firiem obmedzilo svoje podnikanie, prepúšťalo, nemalo odbyt svojich služieb, či tovaru. Niektoré firmy to však prekonali a pomaly sa rozbiehajú, alebo dokonca, využili pandémiu na rozvoj. Prispôsobili sa. Iný, naopak, skončili. Nastal u nich kolaps. Je za tým možno pár zlých rozhodnutí. A jedným z prvých v tom slede malých zlých javov, bolo hromadné prepúšťanie ľudí. A nabalili sa aj ďalšie: zbytočne plný sklad. Slabá diverzifikácia. A sme doma. Kolaps. Na konci zákonite nastal kolaps.

To, že sa blíži kolaps, nesie určité znaky. A ako k nim vieme pristupovať a dokonca im predchádzať, či eliminovať jednotlivé samostatné zlé javy je aj otázkou kultúry. A k tomu sa dostaneme v najbližšom článku.


Zdroj obr.: archív autora

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář