Koho nahradí roboti?

Paradoxně možná právě ta odvětví, které fungovaly na bázi poskytnutí větších pracovních jistot.

Samozrejme je to veľmi zjednodušená predikcia toho, ako to môže vyzerať už o pár rokov. Súčasná rýchlo sa meniaca doba charakterizovaná zmenami v pracovných postupoch pre pandémiu, vojnu na Ukrajine, globálne otepľovanie a na ňu nadviazanú infláciu urýchľuje aj zmeny v pracovných postupoch.

Jednou z tém  je aj automatizácia a robotizácia.

Otázka: V kontexte zmien, ktoré profesie budú v najbližšom čase vystavené zrýchlenej robotizácii? Ako som už v úvode písal, paradoxne tie, ktoré fungovali kultúrne na starých princípoch. Znamená to, že neboli pripravené na rýchle zmeny. Teda nevedia sa prispôsobiť. Stále sú naviazané na prácu iba vo firemných priestoroch. A to v presné pracovné doby od do.  Pracovníci sú motivovaní k vyšším výkonom zastaranými motivačnými faktormi. Uprednostňujú výhradne finančné odmeny. Zásluhovosť je vypočítavaná výhradne z dĺžky praxe. Pracovníci vykonávajú monotónne úkony, ktoré sú dané a iba výnimočne, alebo nikdy, môžu vybočiť z predpísaného rámca pracovných úkonov. Takéto pracovné prostredie bude vyhovovať určitému typu pracovníkov. Určitému kultúrnemu nastaveniu.

Zohráva rolu vek? Nemyslím si. Vzťah kultúry a veku sa preceňuje.

Mali Ste už možnosť stretnúť niekde roboti na miesto ľudí? Áno, stretol som sa s tým napríklad v reštaurácii. Obslúžil ma sympatický robot. Opýtal sa, čo si prajem a potom mi to priniesol. A potom aj napríklad v banke. Privítal ma opäť robot a spýtal sa, čo si prajem a potom ma usmernil na tú ktorú prepážku.A mal som deja vu. Totiž, až veľmi sa podobali chovaním a postupmi, možno aj monotónnym hlasom, na predtým   ešte živých pracovníkov.

O čom to vypovedá? Potvrdzuje to moju premisu, že určité typy pracovných činností, ktoré pôsobia umelo, naučene, predvídateľne, môžu byť ako prvé nahradené robotmi. Je to vlastne logické.  A tak paradoxne práve tí pracovníci, kultúrne nastavení na istoty, inak povedané:  práca od do, naučený pracovný obsah…budú, alebo už sú najviac ohrozenými miestami. A možno to tak má byť. Teraz to uchopím z tej druhej strany: pocit ohrozenia zo strany možnej automatizácie a robotizácie nás bude tlačiť do väčšej flexibility a zmeny osobných nastavení, čo ja vlastne dobré. A potom sa ukáže ktorým smerom to pôjde. Ako bude vyzerať možná kooperácia ľudí a robotov.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář