Když cíl motivuje

Dosažení cíle je motivací do další práce, ale jen když je ten cíl tak „akorát“. Proč?

Musíme mať na pamäti, že:

  • Cieľ musí byť dosiahnuteľný, avšak dostatočne náročný, aby pracovník rástol a musel na sebe pracovať. Najlepšie je, keď dosiahnutie cieľa pracovník odhaduje tak na cca 50%. (Porter a Lawler)
  • Ak je cieľ nenáročný, človeka to demotivuje aj preto, lebo ho to podceňuje. Odohráva sa to aj v nevedomej rovine
  • Ak dáme pracovníkovi dostatočne náročný cieľ, tak mu tým vyjadrujeme dôveru v jeho schopnosti a to ho môže naštartovať k lepším výkonom
  • Musíme však myslieť potom aj na adekvátnu odmenu. Nemusí to byť len finančná odmena, ale trebárs pochvala, uznanie, povýšenie. Inak povedané, vákuum po dosiahnutí cieľa môže znamenať neistotu a stratu zmyslu vykonať nejakú prácu do budúcnosti.

Takže ten „akurátny“ cieľ bude vyžadovať manažérske majstrovstvo. A bude to platiť aj pri výchove svojho dieťaťa, čo myslíte…? A v škole…ani nehovoriac!


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář