Kdo jsou vlastně personalisté?

Časy, kdy personalisté byli ti, které jsme viděli více méně pouze, když se svolala velká celopodniková schůze, jsou pryč. Alespoň ve většině firem.

Predstava personalistu, ktorý prísnym pohľadom sedí za stolom počas veľkej schôdze, sú vo väčšine privátnych spoločností preč. Kde tu sa však nájde výnimka. Možno viac v štátnych podnikoch, ale nájde sa  kde tu ešte aj v privátnom sektore.

Čo mali spoločné a za čo vlastne personalisti zodpovedali v minulosti? No, podstatné bolo, že aj keď nemuseli patriť k vrcholu pyramídy vo vedení, boli vykonávateľom manažmentu. A to hlavne v prijímaní a prepúšťaní. Najpodstatnejšia časť ich výkonu bola vo výpočte dochádzky a následne výplat. /Vtedy to ešte nebola mzda./ Vychádzalo sa hlavne z /vtedy ešte/ dochádzkových listov. Neskôr už to bola nejaká technika, ktorá zaznamenávala dochádzku a na základe toho sa vypočítavala mzda. Vcelku jednoduché. Takými oblasťami, ako motivácia, meranie výkonu, spoločná kultúra, stratégia, zmysel práce, rozdielne odmeňovanie sa ešte títo personalisti moc nezaoberali. Možno niektorí už aj k tomu inklinovali a tak sa pokúšali zaviesť inovácie, ale väčšinou boli zmietnuté zo stola vedením, ako niečo nepotrebné. V presvedčení, že aj tak jediná motivácia našich ľudí sú iba peniaze a dovolenka…

Žiaľ, hore opísané je skutočnosťou ešte v niektorých spoločnostiach. Stretol som sa s tým vo viacerých, a nielen štátnych. Začína to už zlým výberom oného personalistu. To si myslím, že je najčastejší kameň úrazu. Po väčšine prichádzajú výlučne, ako absolventi technických ekonomických smerov. Nechcem na tomto mieste uprednostňovať iba humanistické vzdelanie v oblasti riadenia, resp. psychológie, sociológie, či vzdelávania dospelých. Ale predsa len, časy, keď bola dôležitou zručnosťou personalistu ovládanie strojopisu, alebo PC, tvorba exc,tabuliek, výpočet odpracovaných hodín…sú nadobro preč. A ktorý manažér to ešte nepochopil, že vo firme má predovšetkým ľudí, to má nahnuté. Práca s ľuďmi vyžaduje znalosti predovšetkým z oblasti humanistických vied. Ale áno, niektorému manažérovi budú stačiť povrchné znalosti a zručnosti u svojich personalistoch, ale potom sa bude analyzovať že napr. prečo dochádza ku fluktuácii, keď majú zamestnanci tak dobré platy…? Alebo,  prečo nepovedia svoj názor, keď dostanú priestor na porade?,  atď…atď….


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář