Kam se nám ztrácejí peníze ?

Funkční firma a bez peněz? To zřejmě nepůjde. Obraty jsou dobré, ale zisky špatné. Kam se nám ztrácejí peníze?

V súčasnej dobe, kedy sa cez kvalitný marketing vyvoláva potreba využívať nejakú službu, alebo kúpiť produkt, alebo postupovať v riešení nejakého problému podľa šablóny, je vcelku náročné postrážiť si vlastné, resp. firemné peniaze. Vedieť pracovať s marketingovými „nástrahami“ bude už vyžadovať kvalitný finančný management. No na druhej strane často robíme chyby, ktoré sú až banálne, a ktorým by sme sa určite vedeli vyhnúť aj bez prepracovaných postupov, resp. stratégie. Poďme si pripomenúť pár z oných možných triviálnych pochybení, ktorým by sme  mohli predísť aj bez väčšej námahy. Budeme vypočítavať skôr tie firemné finančné „prešľapy“, než osobné:

  • bankové účty: vo firmách sa vedie veľa účtov, vo veľa prípadoch ide o staré, teda aj drahšie produkty, časté využívanie účtov výhradne v kamenných bankách
  • bankové transfery: veľa dielčich cezhraničných peňažných prevodov, (firma si môže zriadiť účty aj v zahraničí, ktoré potom slúžia na miestne bankové operácie)
  • miesto podnikania: prenajímanie veľkých priestorov, alebo investícia do vlastných priestorov, (výhodnejší bude pravdepodobne menší priestor, možno v energeticky nenáročnejšej stavbe, alebo rovno virtuálna kancelária, veľkým prehreškom zvykne byť neefektívna investícia do vlastného, lacnejší bude prenájom, a ak už firma investovala do vlastných priestorov, tak je dobré časť prenajať)
  • častá fluktuácia zamestnancov: najčastejšie je to dôsledok nekvalitných výberových procesov, (potom platí, že rýchla obmena zamestnanca stojí firmu cca jeho polročnú mzdu)
  • neprávne nastavené finančné ohodnocovanie zamestnancov: ide hlavne o nesprávne nastavenie spravodlivosti pri odmeňovaní, resp. zlé nastavenie pomeru základnej mzdy a výkonnostnej pohyblivej zložky (tento bod je previazaný na ďalšie HR zákonitosti, hlavne na motiváciu, ak nie sú dostatočne zaistené určujúce motivačné faktory, ako možnosť postupu, alebo dobré pracovné prostredie, tak nastáva jav neadekvátne vysokej mzdy u niektorého zo zamestnancov)
  • nedostatočné zručnosti: z toho odvodené  nedostatočné využívanie komunikačných možností, firma ani sčasti nezdieľa dokumenty na webe, nekomunikuje cez aplikácie, nevzdeláva sa aj elektronicky (a tak všetko musí riešiť výhradne cez klasické porady, dokumenty musí výhradne tlačiť, a vzdeláva sa v drahých priestoroch…)

Vymenoval som iba niektoré z množstva „slabých miest“, ktoré sa zdajú byť v dnešnej dobe, až triviálne, a predsa sa s nimi ešte pomerne často stretávame. Možno ide o silu zvyku, ako sa zvykne hovoriť, o takú „podnikateľskú zotrvačnosť.“ No skôr si myslím, že ide o kompenzáciu neistoty vo svete rýchlych zmien, potrebným pocitom istoty, čo nám mylne majú zabezpečiť práve tie osvedčené metódy fungovania spred pár rokov…no žiaľ sa nám tak zbytočne strácajú peniaze.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh, Photos 38985

www.freerangestock.com

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář