Jsou pro firmy senioři atraktivní?

Stačilo, aby utekli pouhé tři roky a na Českém trhu práce došlo k zoufalému nedostatku práceschopných zaměstnanců. Nejvíce chybějící zaměstnance pociťují firmy, jinými slovy nejsou noví práceschopní lidé. I z tohoto pohledu dnes HR manažeři a personalisté upínají zrak na starší zaměstnance nad 55 let. A dále dokonce i na ty, kteří jsou již v důchodovém věku.

Pro firmy jsou starší zaměstnanci a práceschopní senioři prospěšní, což si dnes většina zaměstnavatelů uvědomuje. Postupně se začínají vytrácet názory o tom, že zaměstnance nad 55 let nelze vzhledem k „Věku“ zaměstnat. Starší zaměstnanci a senioři mohou předávat své životní znalosti a zkušenosti mladším kolegům a vybavit je dovednostmi, které oni sami za svůj životní cyklus získali. Bavíme se zde pochopitelně o aktivních a zdravých starších zaměstnancích a seniorech a zejména o těch, kteří jsou nějakým způsobem nadále výkonní a seberealizují se, ať již pro firmu nebo u jiného zaměstnavatele. Je prokázáno, že lidem starším 55 let pomáhá proaktivní přístup k jakékoliv práci či nějaké zájmové činnosti prodloužit život. Někteří senioři se v důchodovém věku věnují vnoučatům, jezdí na chatu či chalupu, jiní se zase věnují zájmovým činnostem, ať už rybaření či lehké turistice, anebo cestování. To vše je pochopitelně odvislé od zdraví seniora až po jeho finanční možnosti.

Je vědecky prokázáno, že pokud pracovní nebo zájmová činnost seniora alespoň zčásti naplňuje, stává se jeho život nadále plnohodnotný. Přínosy pro pracující seniory jsou tedy nejen finanční, ale zejména psychické – důležitost uznání, důležitost potřeby a respektu, sociální – komunikace a plnění úkolů zpravidla s mladšími lidmi.

Při posledním průzkumu IPSOS bylo zjištěno, že přes 80 procent malých a středních firem v České republice zaměstnává lidi starší 55 let a více, což není žádným překvapením.

Jde tedy o vzájemnou prospěšnost, firmy potřebují obohacení zkušenostmi prostřednictvím seniorů a senioři a starší zaměstnanci se potřebují udržovat v dobré psychické kondici a zlepšovat si finanční situaci. Vzájemná korelace je prospěšná a přínosná pro všechny.

V čem tedy spočívají pozitiva pro firmu u zaměstnávání lidí starších 55 let a více:

  • dlouholetá životní nenahraditelná zkušenost
  • nadprůměrná znalosti a schopnost plnit pracovní úkoly
  • zažitá a neocenitelná spolehlivost
  • opatrnost a s tím spojená samozřejmá bezpečnost
  • objektivnější posouzení a široký životní nadhled
  • kariérní či profesní růst není primární
  • nepotřebnost přepychu a pohodlí

A negativa zaměstnávání lidí starších 55 let a více:

  • vyšší nemocnost
  • menší rychlost při plnění pracovních úkolů
  • nižší gramotnost s IT a stále novými technologiemi

Z výše uvedeného vyplývá, že jednoznačně převažují pozitiva nad negativy, a to i přesto, že proces modernizace a automatizace se na pracovištích realizuje rychleji, než tomu bylo doposud.

Základní parametry však zůstávají a schopnosti rozlišovat podstatné a nepodstatné věci na pracovištích při životních zkušenostech seniorů jsou pro firmy nenahraditelné. A proto jsou dnes pro zaměstnanci starší 55 let a senioři tak atraktivní.     


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Wixphoto.com,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář