Job sharing aneb částečný úvazek jinak

Job sharing – něco po čem tisíce maminek v ČR volají a čeho se jim nedostává. Proč se této moderní formy částečných úvazků čeští zaměstnavatelé tak děsí, když v západní Evropě je to naprosto normální jev a formou job sharingu  si vydělává každý 4. zaměstnanec?

Čeští zaměstnavatelé jsou poměrně konzervativní a jen to, že job sharing jako takový není v zákoníku práce právně ošetřen, je od této formy zaměstnávání odrazuje. Pojďme se ale na job sharing podívat trochu blíž. Co to vlastně je  a jaké jsou jeho přínosy pro firmu a pro zaměstnance?

Job sharing jsou vlastně 2 částečné úvazky, při kterých zaměstnanci sdílejí jednu pracovní pozici a zastanou tak plný  úvazek. Bezproblémově si tuto formu zaměstnaneckého poměru umím představit například u recepčních, u přepážkových pracovnic na poště, v bance nebo na úřadech. Možností využití je ale více a při správném nastavení systému je možné job sharing využít i na pozicích ve výrobě, skladech atd…

 

Job sharing má své nesporné výhody, pojďme se na ně podívat:

1) vzájemná zastupitelnost v případě dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti, při OČR (odpadají tak obavy zaměstnavatelů přijmout maminku s malými dětmi kvůli jejich časté nemoci) …

2) zajištění pozice v případě, že se jeden ze zaměstnanců rozhodne z firmy odejít (stále máte druhého ze zaměstnanců, který práci zvládá a zná poměry ve firmě, zaměstnavatel se tak vyhne hluchému místu mezi odchodem jednoho zaměstnance a náborem a následným zaškolení zaměstnance nového)

3) větší efektivita práce, omezení přesčasových hodin (pokud zaměstnanec pracuje například 2 nebo 3 dny  v týdnu nebo 4-6 hodin namísto běžných 8, efektivita jeho práce je vyšší)

4) více názorů, větší variabilita řešení, sdílení důležitých informací a dovedností (možnost konzultovat, navzájem si vyměnit své názory a zkušenosti)

5) eliminace chyb (možnost diskutovat možná řešení, vzájemná křížová kontrola při plnění jednotlivých úkolů)

6) spokojenost  a loajalita zaměstnanců, kteří tak mohou lépe sladit svůj pracovní a soukromý život

7) volnost při nastavování systému (rozdělení časové dotace mezi 2 zaměstnance je čistě na vás,  zaměstnanecké výhody nemusí dosahovat  stejné výše jako při plném úvazku…)

 

Nevýhodou job sharingu může být zpočátku  složitější nastavení kompetencí a komunikačního kanálu mezi zaměstnanci, kteří pracovní místo sdílejí. Na druhou stranu má zaměstnavatel poměrně velkou právní i organizační volnost při nastavování tohoto systému a tak má více možností, jak tuto formu zaměstnávání pojmout a jaké podmínky si určí. Každopádně se ale jedná o systém, který se v praxi již osvědčil a přináší spoustu výhod jak pro zaměstnance tak i pro zaměstnavatele.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, StartupStockPhotos, Photos 40474

www.freerangestock.com 

Sdílet na:
Šárka Sehnalová

Šárka Sehnalová

Šárka je momentálně na rodičovské dovolené a zároveň pracuje na částečný úvazek jako mzdová účetní firmy T.RAD Czech s.r.o. Před nástupem na RD byla v této firmě 8 let zaměstnaná na pozici HR specialisty a měla krom mzdové agendy na starosti kompletní HR aktivity. Dálkově vystudovala obor personální management a organizační rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně. Má ráda svou práci hlavně pro její rozmanitost a neobvyklé situace, se kterými se musí poprat.

Komentář