Je nutné se odlišit

Je důležité se od ostatních nějakým způsobem odlišit. To je jasné. Ale jak to udělat? A jaké odlišení by to mělo být?

V minulých článkoch som sa venoval pridanej hodnote. Že ju musia definovať zákazníci a nie my vo firmách. Že tá pridaná hodnota je to, čo vás uprednostní pri výbere. Raz je to cena, inokedy vaše umiestnenie, kvalita komunikácie, rýchlosť…a mnohokrát aj niečo v emocionálnej polohe. A tak, vy si vo firme môžete nadefinovať vašich pridaných hodnôt koľko chcete, pokiaľ to nebudú brať aj vaši zákazníci, tak je to iba zdrap papiera. A môže vám to skôr uškodiť, lebo sa na tú pomyselnú hodnotu zbytočne orientujete. Vylepšujete ju a ono je to vlastne strata peňazí v konečnom dôsledku.

Podobne to bude aj s odlíšením. Môže sa to za určitých podmienok prekrývať s pridanou hodnotou, ale nemusí tomu tak byť vždy. Napr.: pridanou hodnotou pre mojich zákazníkov je, že sme rýchli, takmer „Just in time“, a v našom segmente je to nezvyčajné. Dosahujeme to však malým územím pokrytia. A odlíšením môže byť naša nenapodobiteľná empatia pri riešení špecifických problémov.

Ale tento feedback musíme dostať od našich zákazníkov. Že ako? Jednoducho: spýtame sa ich na to, že prečo práve my?, čím sa odlišujeme a čo je tou našou pridanou hodnotou.

Tieto spätné väzby sú pre nás vo firme veľmi dôležité. Staviame na tom našu stratégiu a dielčie projekty. A neprestajne sa zákazníkov pýtame. Dnes to môže platiť, ale príde konkurencia s nejakým ojedinelým odlíšením a zrazu sme pozadu. A keď priebežne zbierame informácie od zákazníkov, tak ich porovnávame s konkurenciou a prípadne sa pýtame zákazníkov aj na konkurenciu, že prečo by eventuálne odošli k nim, a kedy určite nie. A tieto dáta porovnávame a vyhodnocujeme. Priebežne. Bez toho si konkurenčnú výhodu /pridanú hodnotu/, alebo odlíšenie neustrážime a zrazu je preč. Zákazníci nám ju nedali naveky, iba na krátky čas zapožičali…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář