Je čas spolupracovat

Je čas spolupracovat

Slyšíme kolem sebe: „Podnikat je stále obtížnější. Konkurence je silnější. Konkurence nás zničí!“ A tak manažeři firem přemýšlejí jakou taktiku boje s konkurencí je třeba zvolit.

Tých pár rokov v podnikaní ma naučili, že vybrať sa cestou boja s konkurenciou nie je najšťastnejšou stratégiou. Naostatok je to namáhavé, veľa to stojí a na konci, keď už máme pocit ako-takého víťazstva, zisťujeme, že sme opäť na začiatku.

Dnes, keď je doba rýchleho toku informácií, kvalitných technológií, rýchlo sa meniacich pravidiel, nastal čas pre spoluprácu. A to nielen vo vnútri firmy medzi jednotlivými divíziami, alebo medzi managementom a pracovníkmi. Ale aj smerom von, so zákazníkmi, alebo aj s konkurenciou.

Mnohí však vravia: „Ale to predsa nemôže fungovať, konkurencia sa dozvie naše know how a prevalcuje nás!“

Nemusí to tak byť. V dnešnej dobe vyhrávajú skôr tí, ktorí majú väčšiu toleranciu ku neistote. Skôr tí, ktorí už pochopili, že prevažný obsah know how je vo voľnom toku informácií cez virtuálne siete každému dostupný. A skôr tí, ktorí pochopili, že aj napriek tomu všetkému ešte jestvuje konkurenčná výhoda, ktorá sa ešte stále tvorí niekde v hlavách našich potenciálnych zákazníkov a nie na papieri v tajnom inovačnom centre…

Zoberte si taký autosalón: automobilky sa neskrývajú so svojimi najnovšími konceptmi, práve naopak. Pozývajú do interiérov novinárov, a neboja sa ani „vyslaných špiónov“ konkurencie, ktorí fotia, merajú , spisujú… Aj to je forma spolupráce s konkurenciou. A tolerancia ku neistote? Aká neistota? Tie automobilky sú si so svojim produktom isté, lebo vedia, že konkurečná výhoda sa už rodí na marketingovom „pôrodnom stole“ cieľových zákazníkov…


Zdroj obrázku: FreeImages.com/Ronaldo Taveira

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář