Jak vést lidi?

Autoritářský styl versus demokratický. Který typ vedení lidí bude lepší? Nejspíš půjde o vyváženou kombinaci obou stylů. Jak vést lidi?

V minulom príspevku som spomenul štýly vedenia ľudí a to v závislosti od veľkosti, resp. od vlastníckeho typu firmy. Autokratický, alebo autoritatívny bude skôr prevládať vo väčších nadnárodných spoločnostiach, resp. v štátnych, alebo pološtátnych firmách. Nie je však na mieste toto rozdelenie takto zjednodušovať. Dôvodov je hneď niekoľko.

Všetky vonkajšie vplyvy, ktoré môžu byť teoreticky spúšťačom nekontrolovateľných zmien, zásahov, alebo až chaosu, zákonite vyvolávajú potrebu mať veci pod kontrolou. V takom čase môže prechodne nastúpiť štýl vedenia autokratický. Môže to byť v prípadoch nejakého ohrozenia /napr. pandémia, prírodná katastrofa, ale môže ísť aj o náhlu zmenu zákonov, resp. nástup silnej konkurencie a pod./ Pri takýchto zmenách podmienok môžu firmy siahnuť prechodne po zmene štýlu vedenia./ Deje sa to však hlavne v tých firmách, kde na rýchle zmeny podmienok neboli dostatočne pripravení, resp. kde nemali dostatočne vypracovaný plán riadenia rizík. Je to dobrý príklad  na previazanie s fenoménom tzv.tolerancie k neistote. Ak oná neistota narastie na úroveň, ktorá je kultúrou v danej firme už neakceptovateľná, alebo neúnosná, prechádza sa automaticky  ku snahe mať akosi neistotu pod kontrolou.

Na zmene štýlu vedenia sa môžu podpísať aj vplyvy vnútorné, ktoré nemusia byť až tak silné, ale predsa. Napríklad fluktuácia zamestnancov v podobe náhleho odchodu väčšieho počtu ľudí môže naštartovať oné zmeny v štýle vedenia spoločnosti.

Bude však platiť a to zrejme bez ohľadu na veľkosť spoločnosti, resp. na type vlastníckych štruktúr, že najvhodnejšia je správna kombinácia oboch typov vedenia. /Aj s prihliadnutím na naše kultúrne nastavenie napr. aj cez úroveň tolerancie k neistote./

Vždy bude platiť, že pre rozvoj a postupné zlepšovanie sa firmy, bude dobré strážiť si ciele, princípy a hodnoty spoločnosti. Naopak, bude vhodné nechať voľnosť v spôsobe, ako budú zamestnanci tieto ciele, princípy a hodnoty dosahovať.

Áno, skôr vidíme demokratický štýl vedenia v začínajúcich spoločnostiach, malých, poväčšine napr. v  startupoch…Ale nakoniec aj tam, ak to nie je vyvážená kombinácia oboch typov vedenia, môžu nastať problémy. A naša tolerancia ku neistote, myslím tým spoločná, charakteristická pre väčšiu skupinu ľudí v našom priestore, je plus mínus daná…Aj preto je dobré mať kvalitne vypracované riadenie rizík..


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Ed Gregory- Stokpic, 

Photos 40281

www.freerangestock.com 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář