Index strachu a chamtivosti v managemente

Viac razy som sa v poslednom čase stretol s termínom Index strachu a chamtivosti v spojitosti s Bitcoinom a spôsobom premýšľania kupcov pri jeho nákupe, resp. predaji. A tak máme možnosť sa na webe, respektíve v tlači, dočítať: „Index strachu a chamtivosti je po 4 mesiacoch opäť v zóne nákupov“, alebo, že: „Index chamtivosti a strachu opäť naznačuje, že sa na trhu s kryptomenami môžeme dočkať ďalšieho poklesu“, a nakoniec, príklad: „Fear and Greed Index inak nazývaný aj ako index strachu a chamtivosti je trhový indikátor zameraný na multikriteriálnu analýzu sentimentu…“ Sentiment, alebo nálada vyjadruje v skratke v ekonomike očakávania.

Zhrnuté, naše nastavenie bude ovplyvnené viacerými faktormi, vnútornými: osobnosť, skúsenosť, kultúrne nastavenie, / tolerancia k neistote…/vek, pohlavie, vzdelanie, vonkajšími: okolie, stupeň rozvoja, typ spoločnosti, geografická poloha a pod., a nálada v spoločnosti. Ako hovorieval V. Havel: „blbá nálada…“ Alebo sentiment. A to všetko ovplyvňuje to, ako sa budeme správať pri nákupe, predaji, samozrejme nielen už spomínaných Bitcoinov, ale napr., pri kúpe nehnuteľnosti, auta a atď.

Tak teda poďme už do manažmentu: Index strachu a chamtivosti nám ovplyvní výber miesta podnikania, prvotné investície, ako naložíme s prvými ziskami, akých ľudí si vyberieme. Dobrý príklad je onen kultúrny rozdiel napr. medzi vyspelým západom, kde sa prvé veľké zisky väčšinou opäť investujú mysliac na udržateľnosť a pridanú hodnotu.  V našich končinách sa neraz kupuje dráha flotila služobných áut. A to aj napriek tomu, že sentiment v štáte môže naznačovať inak opatrnosť vo vzdelanejších ekonomických kruhoch. Tie menej erudované budú mať tendenciu viesť sa hlavne chamtivosťou. Neviem, či to má dôsledok v kultúrnom nastavení, napr. pri vysokej tolerancii k neistote. Neviem. Je to však zaujímavé. Mám na mysli, teraz na Slovensku odchádza vláda odborníkov, ktorá vypracovala plán úspor vychádzajúc skôr z opatrného sentimentu, alebo teda skôr z väčšieho strachu, než chamtivosti. Prichádza nový minister a už sa nechal počuť o výraznej chamtivosti pred strachom, lebo chce napraviť sentiment Slovákov, aby len míňali a míňali.

A tak sa dostávame opäť k manažovaniu, aj keď v tomto článku to bolo možno viac o manažovaní štátu.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, SteveBuissine,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář