I v politice jde o marketing

V době komunálních voleb, které se v krátké době odehrávají zároveň v Česku i na Slovensku, jsem se trochu neobvykle rozhodl pro článeček o marketingu v politice.

Áno, aj keď každému kandidátovi ide hlavne o dobro komunity. /Stále chcem veriť, že to tak je./… Bez znalostí a uplatnenia aspoň základov marketingu to však bude pravdepodobne bez výsledku. A potom to bude iba o kandidovaní pre kandidovanie. Pre dobrý pocit…?, pre vyplnenie času…? Pre realizáciu….? Ťažko povedať, čo všetko sa môže skrývať za pohnútkami ľudí, ktorí veria iba v zázrak. V to, že aj keď nič nespravia pre to, aby boli zvolení, že ich aj napriek tomu, nejakým zázrakom, ľudia zvolia.

Nezvolia. Bez kvalitného odkomunikovania toho, kto som, o čo mi ide, prečo to robím. Bez znalostí toho, čo ľudia potrebujú, čo ich ohrozuje, čoho majú nedostatok… ich kladných, aj záporných preferencií. Bez znalostí toho, kto je moja cieľová skupina. A bez odpovede na otázku, že čo by malo byť dôvodom ľudí, aby ma išli voliť, to bude bezpredmetné. Alebo, to nebude mať zmysel.

Takže, podobne, ako firma, ak chce preraziť s nejakým novým výrobkom, musí mať stratégiu. Musí vedieť zacieliť, musí poznať potreby ľudí. Alebo musí vedieť obratne tie potreby vyvolať. Musí vedieť použiť dobré marketingové nástroje. Podobne, by sme to mali vedieť aj my, alebo teda politici.

Áno, premiér v Česku je dobrý marketér a má dobrý tím. Postupujú tak, že vychádzajú z aktuálnych prieskumov nálad ľudí, vedia vyvolať potrebu v nich, dať istoty, v tom nejasnom svete…/v tom je majster zasa predseda strany Smer na Slovensku/ A predsa sa „sekli“, hlavne v Prahe. Tam to nie je ich „cieľovka…“ No oni sa sekli aj inde…a nakoniec obdobne to dopadlo počas minulých „komunálkach“ aj na Slovensku. Vládnuca strana taktiež stratila v komunále svoje pozície. Možno zabudli na to, že v týchto voľbách sa viac volia osobnosti, ktoré naozaj majú zručnosti, schopnosti a niečo hmatateľné už spravili pre svoje okolie. Na rozdiel od parlamentných volieb, ktoré sú viac o ideách, ideológii, až svetonázore…Teda viac o ideológoch…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, mohamedhassan,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář