Hledání smyslu ve škole

K napsání článku mě inspiroval rozhovor s Hanou Košťálovou, která říkala, že žákům chybí smysl toho, co od nich škola očekává. Mě napadla paralela s hledáním smyslu i u dospělých…nakonec my všichni se učíme celý život a když chybí smysl, tak to nemá budoucnost…a je to „marné…“ Hledání a nalézání smyslu je rozhodující.

Nachádzať zmysel v tom čo robíme, je jedným z rozhodujúcich motivačných faktorov, či už u detí, alebo aj u dospelých. Ak vieme formulovať, nachádzať, stotožniť sa, precítiť zmysel toho, čo robíme, tak to bude mať budúcnosť. A to vo forme naplnenia nejakých cieľov, ktoré nám pomôžu ďalej naplniť vízie, stratégiu…Aj pri žiakoch môžeme hovoriť o vízii a stratégii? Predpokladám, že áno, veď predsa každá škola, či vzdelávací systém ako taký, ak chcete aj štátny, musí mať svoju víziu a stratégiu a žiaci spolu s učiteľmi sú tí , ktorí ju vytvárajú  a posúvajú do reality…Ak žiaci nevidia zmysel toho, čo a  ako sa učia, tak predsa nemôžu spoluvytvárať ciele, vízie a stratégiu. Ako aj v práci…

Ak nevidíme zmysel, nie sme motivovaní, žiaci, k učeniu sa, resp. ostatní k práci…

O hľadaní zmyslu výstižne písali poprední psychiatri a filozofi. Je to kategória, ktorá je pre bežného človeka, akoby ťažšie uchopiteľná, no v podobe pocitu márnotratnosti  a zbytočnosti sa objavuje občas u každého z nás…

Cestou môže byť kvalitná komunikácia so spätnou väzbou a spoluvytváranie obsahu a formy školy, a /alebo/ aj firmy…Často sa hovorieva v tejto súvislosti  o angažovanosti, alebo proaktivite…Tá nemusí stačiť…Spolutvorba, alebo spoluzodpovednosť je predsa len o stupienok dôležitejšia, aby sme ten zmysel nestratili a nachádzali…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

Photos 1752

www.freerangestock.com 

 

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář