Hledáme vhodné lidi

Hledáme vhodné lidi

Často se setkáváme na internetu, či v jiných médiích, že firmy hledají vhodné lidi. Jaké způsoby k tomu volí a kto jsou ti vhodné lidi si podrobněji popíšeme.

Mnohé firmy uprednostňujú v súčasnosti výbery zamestnancov buď cez personálne agentúry, alebo na druhej strane to robia sami a na rýchlo. Mnohokrát však nakoniec rozhodne iba riaditeľ. Dôvodom je rýchla doba, nedostatok času, možno podceňovanie samotného aktu.

Obe horeuvedené spôsoby výberov majú naostatok svoje úskalia.

V prvom prípade, ak agendu odovzdáme personálnej agentúre, môže sa stať, že nám vyberú človeka, ktorý nie úplne spĺňa naše predstavy a požiadavky. Alebo, že predstavy a požiadavky nespĺňame naopak my pre toho ktorého vybraného človeka. Môže to dopadnúť aj tak, že človek, ktorý ani nemá chuť aktívne hľadať sa pred nejakým časom  hromadne zaevidoval na stránkach viacerých agentúr  a keď ho nakoniec nejaká osloví, už si ani nepamätá, o akú firmu ide a či vôbec sa mu chce niečo meniť na svojom statuse „between jobs…“

V druhom prípade, ak rozhodne nakoniec sám a výhradne iba riaditeľ, v presvedčení, že predsa on vie najlepšie, čo firma potrebuje, sa môže stať, že do výberu projektuje niečo zo seba, resp. nejaký svoj skrytý problém…Áno, toto sa stáva skôr vo firmách rodinného typu, kde „táta“, alebo „máma“ rozhodne: „Tenhle určitě ne…!“ Alebo sa to stáva vo firmách, kde sú ľudia vnímaní, ako niečo nie až tak potrebné, v duchu: „V našej firme je najdôležitejší náš produkt, ten nás predsa živí…“

Uprednostnil by som výber nie cez prostredkovateľa. Myslím tým personálnu agentúru, ktorá predsa len má svoje limity.(Nakoniec aj personálnych konzultantov robia len ľudia.) A to za účasti viacerých na výbere, možno aj niekoho z externého prostredia, majúc na pamäti, že tých, čo vyberieme, budú pre náš business mať vyššiu pridanú hodnotu, než náš produkt.

…A potom, majmä na pamäti ešte jeden fakt. Ak vyberieme zle, a buď náš nový zamestanec zistí, že táto kultúra mu nevyhovuje, alebo že cíti nejakú depriváciu v podobe nemožnosti rásť, či zlých psychohygienických podmienok, alebo…Alebo, že na druhej strane po pár mesiacoch zistíme naopak my, že nový zamestanec nie je ten pravý, ktorého sme hľadali, strácame v konečnom dôsledku na zisku…Uvádza sa, že takto prichádza firma cca o výšku 6-tich priemerných mesačných platov.

Hľadáme vhodných ľudí. Kto to vlatne sú? Predpokladám, že najdôležitejšie je, aby ten nový človek „zapadol“ hlavne kultúrne. To znamená, aby mal podobnú hierarchiu hodnôt. ..


Zdroj obrázku: Flickr, Julien Ducenne, Charlot (licence Creative Commons)

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář