Floskuly nejen v manažmentu

Co je to vlastně floskula? Nic neříkající fráze.

Bezobsažný termín. On sa však javí, ako by ten obsah mal, ale nie je tomu tak.

Floskulami sme žiaľ bombardovaní v dennej komunikačnej rutine. Prečo je tomu tak? Pravdepodobne môže ísť o  komunikačnú barličku.  Takže najprv z kategórie: Barličiek. Zoberme si také slovíčko: „Proste“. Ide pravdepodobne tiež o floskulu. Často sa s ňou stretávam, keď je niekto v neistote počas rozhovoru, prednesu a pod., tak ju často použije, ako takú podporu. Je to však mnohokrát v nevedomej rovine a tak žiaľ sa stáva, že môže byť použitá niekým takmer v každej vete. Až to druhej strane začne byť nepríjemné.

Obdobné to bude so spojením: „Na druhej strane“, po česky „Nicméně“. Keď si zapnem českú televíziu, nech mi prosím redaktori prepáčia, ale daná floskula sa nimi používa  snáď v každej vete. Predpokladám, že má tiež rovnakú etiológiu, totiž že ide tiež o barličku. Týmto spôsobom vlastne relativizuje autor to, čo tvrdí, aby mal poprípade zadné vrátka na tvrdenie opačné, alebo mierne upravené.

Z tých podporných mi napadá ešte floskula: „Akoby“.  Táto floskula má opäť za úlohu byť podporou v komunikácii, keď sa nevieme adekvátne vyjadriť, alebo si vlastne iba myslíme, že sme sa nevyjadrili dosť jasno, alebo, čo je horšie, máme dojem, že druhá strana nás nemôže adekvátne pochopiť.

Potom tu máme okruh, ja by som ich nazval: manipulatívnymi floskulami, ktoré už nám môžu viac zasahovať aj do firemnej komunikácie. Napr.: “ Prišlo nám to“, „Prišlo mi to“. „Príde mi to“. Skrytou manipuláciou, možno aj podvedomou, nám druhá strana vyjadruje niečo v tom zmysle, že to čo bolo povedané, urobené, je druhou stranou pochopené vlastne úplne opačne, než bolo pôvodne mienené. Je nám taktiež skryto medzi riadkami naznačené, že sme to spravili zle, alebo,že sme to povedali nesprávne atď.

Moja obľúbená floskula: „Ale myslel som si“, „Ale mysleli sme si“. Alebo: “ Ale predpokladali sme“. Opäť nanajvýš manipulatívna. Jedna strana manipuluje tú druhú vyjadrením, že nenaplnila očakávania.

Ďalší okruh by som mohol nazvať nejako neutrálnejšie, napr. hovorové floskuly. Tak napr.: „To nás dostalo“, „To ma dostalo.“ Autor tým vyjadruje skôr pozitívny pocit z niečoho, z niekoho. Alebo: „Bože chráň!“.  

Ďalší okruh je z tých viac pracovných, teda firemných: „Deadline, Win-win, ASAP.“ Aj keď pri preklade nám môžu byť dané, tak často používané termíny, sčasti zrozumiteľné, predsa len sa používajú oveľa častejšie, než je to nutné a naostatok sa časom stali floskulami práve preto. Používajú sa už takmer vždy  a všade a tak stratili svoj obsah  a stali sa z nich klišé a frázy.


Photos courtesy of and copyright pixabay.com, geralt

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář