Firemní Modus operandi

Tentokrát jsem si termín, resp. námět zapůjčil z oboru kriminalistiky, kde Modus operandi popisuje způsob spáchání trestného činu.

Zjednodušene povedané, podľa oných charakteristík sa snažia kriminalisti vypátrať páchateľa.

Týmto termínom však môžeme taktiež v širšom význame popisovať aj iné činnosti cez ich charakteristické znaky, postupy a formy. A sme u spôsobe fungovania firmy.

Od čoho bude závisieť firemný Modus operandi? Prvé čo nám napadne je, že v akej oblasti spoločnosť podniká, alebo pôsobí. V ďalšom slede by to mohlo byť, či jej služba, alebo produkt je niečo unikátne. Kto stojí za kapitálom. Či je to privátna, alebo štátna spoločnosť. Ale hlavne, aké hodnoty bude vyznávať. Teda, aký bude manažment, manažér, majiteľ a riaditeľ… A podľa múdrej vety, že aký je manažér, tak potom taká je celá firma, sa dostávame možno k tomu zásadnému. Modus operandi manažéra budú kopírovať aj pracovníci a nakoniec budú používať obdobný Modus operandi…Je to však tak bezvýhradne? Nie úplne. V hierarchickej firme s autokratickejším vedením určite áno, ale vo firme s demokratickým vedením sa Modus operandi bude meniť, lebo sa bude môcť meniť. A to je dôležité. Modus operandi je tu možné meniť. Nikto tu za to nie je trestaný. Skúšajú sa nové postupy, lebo sa vie, že je to pre osoh, rast a udržateľnosť. Samozrejme za splnenia určitých nevyhnutných pravidiel. Bez nich to nepôjde ani v demokraticky vedených firmách. Nehovoríme predsa o anarchii. (Možno práve Silicon Valley Bank úverovala viacero technologických startupov, ktoré mali svoje Modus operandi založené už viac na anarchii zo zle uchopenej demokratickej kultúry, ktorá postupne ostala bez pravidiel.)

A teraz, čo je lepšie pre firmu, keď ich Modus operandi je očakávateľný, alebo taký, ktorý vždy prekvapí. Bude záležať od typu služby a produktu. Samozrejme, pokiaľ ponúkam sociálne služby, M.O. by mal byť viac čitateľný, očakávateľný, priehľadný a tak dávajúci istotu, lebo v tomto prípade konečný zákazník, klient, prijímateľ, túto službu vyhľadáva práve pre stratenú a opäť navrátenú istotu.

V iných segmentoch môžu naopak klienti a spotrebitelia očakávať nové prístupy a prekvapenia.

Avšak rozhodne, pokiaľ fungujeme v tzv. červenom oceáne, kde je viacero firiem s rovnakým zameraním, tak je dobré M.O. pravidelne meniť, aby naše fungovanie bolo udržateľné a aby sme boli menej napodobiteľnými, čo môžu oceniť zákazníci.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář