Exekuce u zaměstnanců

Blíží se Vánoce a tím opět i čas, kdy si různí poskytovatelé nebankovních půjček „brousí zuby“ na potenciální klienty.

Blíží se tím i čas, kdy si mnohé mzdové účetní povzdechnou nad počtem zaměstnanců, kteří mají nařízenou exekuci nebo insolvenci – ne že bychom nevzdychaly i v průběhu roku :-D.

Na to jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnancem s exekucí nebo insolvencí se teď pojďme  společně podívat:

  1. Při nástupu zaměstnance prověřit, zda není vedený v insolvenčním rejstříku a pokud ano, kontaktovat insolvenčního správce a příslušný soud. Stáhnout si podklady k insolvenci a zadat insolvenci do mzdového systému.
  2. Vyžádat si zápočtový list z posledního zaměstnaní a zkontrolovat, zda na zaměstnance není vedena exekuce – pokud exekuce vedené má, je třeba všechny exekuce zadat do mzdového systému a kontaktovat exekutory s informací o nástupu tohoto zaměstnance do pracovního poměru.
  3. V případě, že exekuční příkaz přijde v průběhu zaměstnání, lze očekávat také žádost exekutora o tzv. součinnost. V reálu to znamená odpovědět na otázky týkající se příjmů, vyživovaných osob, typu smlouvy, předpokládané výše srážek, ostatních exekučních příkazů a jejich pořadí, aktuální adresy, majetkových poměrů, pokud jsou zaměstnavateli známy… Tato součinnost může být vyžadována opakovaně a její nesplnění může být penalizováno pokutou
  4. Každý exekuční příkaz je nutné zavést do mzdového systému, přičemž je třeba řádně zadat druh a datum doručení exekučního příkazu. Druhem se myslí přednostní nebo nepřednostní pohledávka, přičemž přednostní pohledávka ještě může být stanovena jako výživné a dlužné výživné – tyto pohledávky pak mají absolutní přednost. Datum doručení je stanoveno jako den, kdy byl EP doručen prostřednictvím České pošty nebo datové schránky nebo jako datum, kdy byl EP doručen předchozímu zaměstnavateli – toto je v příkazu vždy uvedeno
  5. Měsíčně srážet ze mzdy srážky ve prospěch těchto exekucí a tyto částky buď poukazovat na účet stanovený exekutorem (v případě, že EP již nabyl právní moci) nebo částky tzv. deponovat na firemním účtu a odeslat je až po obdržení vyrozumění o nabytí právní moci
  6. Průběžně kontrolovat částku zbývající ke sražení a dotazovat se exekutora na výši dlužné čásky ke konkrétnímu datu – částka se totiž může vlivem například úroků z prodlení měnit. Je také možné, že zaměstnanec část dluhu platí sám bez zaměstnavatelova vědomí nebo že část dluhu byla uhrazena z dávek nemocenského pojištění
  7. V případě nemoci zaměstnance s exekučním příkazem informovat OSSZ o této exekuci, výši dlužné částky, počtu vyživovaných osob, nezabavitelném minimu a zaslat kopii exekučního příkazu. Po ukončení PN se pak dotázat na výši částky, která byla z nemocenské dávky sražena
  8. Nejpozději do 8 dní informovat exekutora o ukončení PP daného zaměstnance a informovat jej o aktuálním stavu exekučních příkazů

Jak je vidět, povinností mzdové účetní, které souvisejí se „zaměstnancem s exekucí“, je skutečně poměrně hodně. Tyto povinnosti jsou stanoveny zákonem a náklady na jejich plnění jdou zcela za zaměstnavatelem. Snad nezbývá než doufat, že se počty exekucí budou nadále snižovat a počet zaměstnanců s mnohonásobnými exekucemi bude také ubývat.

(body 2 – 8 jsou shodné pro exekuci i insolvenci, jen s tím rozdílem, že při insolvenci kontaktujete jak soud, který oddlužení schválil, tak i insolvenčního správce)


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Ryan McGuire, 

freerangestock

 

Sdílet na:
Šárka Sehnalová

Šárka Sehnalová

Šárka je momentálně na rodičovské dovolené a zároveň pracuje na částečný úvazek jako mzdová účetní firmy T.RAD Czech s.r.o. Před nástupem na RD byla v této firmě 8 let zaměstnaná na pozici HR specialisty a měla krom mzdové agendy na starosti kompletní HR aktivity. Dálkově vystudovala obor personální management a organizační rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně. Má ráda svou práci hlavně pro její rozmanitost a neobvyklé situace, se kterými se musí poprat.

Komentář