Eisenhowerov princíp v smart manažmente

V skratke ide o Time managment, alebo ešte lepšie o určenie si priorít.

My si môžeme veci akože dobre naplánovať, ale bez zručností odlišovať dôležité od nedôležitého, môžeme plánovať svoj čas koľko chceme, no ničoho sa poriadne nedoplánujeme.

Eisenhower, (Dwight D. Eisenhower, bývalý americký prezident ) si určil taký kavadrant: čo je

Dôležité a urgentné

Dôležité a neurgentné

Nedôležité a urgentné

a Nedôležité a neurgentné.

Áno, vyzerá to jednoducho. No, len ako si určiť čo je čo? Nebude to naše prípadné prioritizovanie určitých úloh vychádzať z nášho nazerania na svet? Na naše kontextové chápanie. A nakoniec aj z toho kto sme, aké zručnosti a vedomosti máme. Teda, aj aké vzdelanie a nakoniec aj aká sociálna skupina nás v živote najviac determinovala. A naše skúsenosti. Možno aj vek, pohlavie, zamestnanie.  Problematické to bude v časti kvadrantu 2,3. Teda úlohy Dôležité a neurgentné a 3. Nedôležité a urgentné.

Na Business School nám zdôrazňovali dôležitosť vedieť oddeliť čo je dôležité od toho menej dôležitého. A to, predpokladám, je alfou a omegou v manažérskom rozhodovacom procese.

Videl som teórie Time managmentu, ktoré opomínali schopnosť zamerať sa na dôležité. Tak ostávali iba teóriou. No dobre, aby som aj ja v tomto článku iba neteoretizoval, skúsme riešenia a možné postupy, ako si stanoviť to dôležité. Pozrime sa na to:

  • čo hovoria iný: kolegovia, podriadení, iné záujmové skupiny
  • ako to bolo v minulosti
  • ako by to mohlo byť v budúcnosti: predikcia, očakávanie, práca s rizikami,
  • ako k tomu pristupuje konkurencia
  • vlastné hodnotenie na stupnici, ako pri bolesti
  • aké subjektívne pocity  u mňa vyvolá tá naliehavosť zmeny

Je na mieste spomenúť výstižný citát od Eisenhowera: „Dôležité je zriedka urgentné a to, čo je urgentné je zriedka dôležité.“ A o toto presne ide. Nenechajme sa viesť nutkaním naliehavosti a urgentnosti ani sebou, ani okolím, väčšinou to nebude dôležité.

Aj Vy dostávate v mailoch oné výzvy na okamžité riešenia a plnenia úloh pod skratkou ASAP? Ja, ako štatutár organizácie, denne. Ide len o to, sa na to pozrieť z hľadiska dôležitosti, nie naliehavosti. Teda stanoviť si, čo je naozaj podstatné. Aj, alebo hlavne, s prihliadnutím na časový rozmer, teda, či to, čo pokladáme teraz za dôležité, bude aj v budúcnosti dôležité…To naliehavé spravidla nie je dôležité ani v budúcnosti a nebolo ani v minulosti…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Pexels,

freerangestock

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář