Efektivní učení

Školy, kurzy, workshopy, výcviky … učíme se všude, stále a rádi. Alespoň to tak působí.

Tých možností je v dnešnom svete viac než dosť. Veľa škôl, ešte viac rôznych organizácií, poskytujú nespočetné množstvo možností sa niečomu priučiť, alebo sa v niečom zdokonaliť. O čo by nám však malo, ako poslucháčom, ísť? Vieme to vôbec?

Opäť by sme si mali stanoviť náš cieľ. Čo je mojim cieľom? Získať ďalší certifikát do zbierky, alebo nebodaj titul…? Alebo sa niečomu naozaj priučiť, získať vedomosti, alebo dokonca zručnosti?

Zručnosti budú prvoradé. V rýchlo meniacom sa svete budú stále viac potrebné zručnosti. Ak to preženiem, tak aby sme mali väčšiu schopnosť prežitia, prispôsobenia, resp. napredovania a rastu.

Takže, ešte než sa na nás nejaký oznam o možnosti absolvovania nejakého kurzu, „usmeje“, mali by sme si zodpovedať  pár otázok: čo je mojim cieľom?, akým zručnostiam sa chcem priučiť a načo mi budú?, koľko ma bude stáť čas tomu venovaný, korešponduje obsah kurzu s mojim hodnotovým, záujmovým, osobnostným zameraním…? Prinesie mi to nejakú pridanú hodnotu a akú? Dosť otázok k tomu, aby sme si pri odpovediach uvedomili dôsledky nášho rozhodnutia.

Po lete prichádza obdobie začiatku nových kurzov, výcvikov a pod. a my sa budeme opäť rozhodovať do čoho investovať. Do vzdelania, to áno. Ale máme možnosť výberu. A vedieť sa správne rozhodnúť, čomu sa priučiť, sa tiež treba naučiť…Čo myslíte?


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář