Efekt bratov Wrightovcov v manažmente

Jednoducho napísané, Wrightovci boli úspešní predovšetkým pre ich vieru v úspech a preto, že to jednoducho chceli.

O čom to vlastne píšem? Určite Ste počuli, alebo čítali o bratoch, ktorí ako prví skonštruovali lietadlo. Boli prví, boli úspešní, podarilo sa to. A verte, tých, ktorí s nimi súťažili bolo viacero. Niektorí v skutočnosti, iní iba na papieri, alebo pri teoretických debatách a hľadaní, prečo to nejde. Veď nakoniec, aj ako by to mohlo ísť, aby taká „kopa železa“ jednoducho vzlietla a udržala sa vo vzduchu?  Píšem o bratoch Orville a Wilburovi Wrightovcoch, ktorí ako prví skonštruovali a uviedli do prevádzky prvé motorové lietadlo.

Poďme sa bližšie pozrieť na to, že prečo práve im sa to nakoniec podarilo. Napriek tomu, že nemali k tomu potrebné technické vzdelanie, nemali ani veľký kapitál, alebo niekoho, kto by ich zasponzoroval, málo dbali na marketing, ale na druhej strane veľmi chceli, verili si a ich strategický cieľ bol jasný: zostrojenie prvého motorového lietadla, ktoré letí vo vzduchu a boli ochotní riskovať a keď to znie akokoľvek pateticky, boli odhodlaní nasadiť aj vlastný život. A stalo sa tak 17.decembra 1903, keď ich motorový stroj vzlietol. Je to teda už vyše sto rokov.

A porazili pri tých „nepísaných“ pretekoch aj takých, akým bol tím Langley. Spoločná kultúra, vedomie toho, že to má zmysel, obrovské chcenie, automotivácia, viera v úspech. To všetko malo za následok ich úspech.

Poďme si to teraz preniesť trebárs aj do súčasnosti, a predstavme si mnohých z nás, ktorí ako prvé pri podnikaní si zaobstarajú vybavenie, auto, kanceláriu a idú na to úplne z konca, odvolávajúc sa na to, že v dnešnej dobe to inak nejde. Bude to však obdobné aj pri technickej revolúcii, ktorú zažívame dnes.  Môžeme mať kvalitné a moderné vybavenie, byť aktívni na všetkých sociálnych sieťach, mať kapitál, podporovateľov, vzdelanie. Pokiaľ nám však  bude chýbať odhodlanie, viera v úspech, jasne stanovený cieľ, vidieť v tom všetkom zmysel, byť zmotivovaní aj keď sa na začiatku nebude dariť a mať k tomu potrebnú kultúru, nepohneme sa z miesta a bude to iba jeden zo stratových myšlienok, ktoré budeme, obrazne povedané, musieť po roku zavrieť. Ale áno, môžeme sa mýliť, to je ľudské, treba skúšať. Ale nemôžeme sa uspokojiť s tým a prijať to ako formu nášho fungovania.

Občas, alebo aspoň raz musíme byť úspešní so svojím podnikateľským nápadom. Inak to nejde! Svet bratov Wrightovcov si nakoniec môžeme zobrať aj ako určité hodnotové nastavenie, no nie!?


Foto: archív autora

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář