Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Máte zaměstnance nebo jste OSVČ, máte školící plán (chcete a potřebujete školení) a nemáte finanční prostředky? Může Vám pomoci Projekt na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců – POVEZ II. Startuje již 31.3.2016 a jeho předpokládaný konec je v roce 2020.

Pro koho je projekt určen, co si představit pod pojmem odborné vzdělávání, kolik peněz můžete získat a co pro to musíte udělat? O tom bude dnešní článek.

Projekt POVEZ II je volným pokračováním velmi úspěšných projektů Vzdělávejte se (Vzdělávejte se pro konkurenceschopnost! a Vzdělávejte se pro růst !). Tento projekt je určený zaměstnavatelům, OSVČ i nestátním neziskovým organizacím (bohužel z projektu jsou vyloučení žadatelé z Prahy, ale jejich pobočky, které jsou mimo Prahu, žádat mohou).

Získat můžete až 500.000 Kč měsíčně (po celou dobu trvání projektu) a to jak na vzdělávací aktivitu, tak i na mzdy zaměstnanců, kteří se školení účastní. Vaší investicí bude 15% z celkové částky za školení a samozřejmě práce na žádosti. Příspěvek na školení se proplácí až po ukončení celé aktivity a doložení potřebných dokladů, příspěvek na úhradu mzdových nákladů je vyplácen každý měsíc zpětně.

Co si představit pod pojmem odborné vzdělávání? Nejčastěji školení týkající se obsluhy různých  strojů a zařízení, technologické školení při rozjezdu nových výrobních linek, školení na svařování, technické normy, ISO standardy, metrologie, specifické IT vzdělávání a jazykové vzdělávání  související s výkonem práce. Vzdělávání musí probíhat prezenční formou (tzn. na e-learning nelze žádat o příspěvek) a je možné zajistit externí firmu nebo interního lektora. Nejčastěji se jedná o školení na území ČR, ale v opodstatněném případě lze žádat i o školení probíhající mimo území ČR.

Co je tedy třeba pro získání příspěvku udělat?

V prvé řadě doporučuji přečíst si manuál pro žadatele (viz odkaz níže). V současné době je k dispozici předběžná verze, nicméně ta by se neměla od ostré verze příliš lišit, a tak budete mít přibližnou představu o tom, co vše je potřeba pro žádost a následné proplacení příspěvku udělat.

Dále si promyslete jaké odborné školení pro své zaměstnance potřebujete, kteří zaměstnanci by se školení měli zúčastnit a jaký je časový horizont pro školení. Následně můžete začít s přípravou k žádosti.

Budete potřebovat

  1. potvrzení o bezdlužnosti od všech zdravotních pojišťoven, u kterých máte zaměstnance, dále bezdlužnosti od  OSSZ, FÚ a celního úřadu (lze požádat i pobočku příslušného úřadu práce, aby si bezdlužnosti vyžádal sám, nicméně počítejte s tím, že schvalovací proces bude trvat o něco déle)
  2.  výpis z obchodního rejstříku (případně živnostenský list nebo zakládající listinu)
  3. kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu
  4. prohlášení k podpoře „de minimis“ (žádáte li v tomto režimu) nebo prohlášení k blokové výjimce
  5. prohlášení o velikosti podniku
  6. průzkum trhu (cenové nabídky na požadované školení)…
  7. souhlas zaměstnanců se zpracováním osobních údajů
  8. žádost samotnou

Přesto, že vypadá seznam potřebných dokumentů strašidelně, lze vše bez velkých potíží zvládnout. Na portále MPSV  najdete již brzy potřebné vzory dokumentů.

Začít se školením musíte do 6-ti měsíců od schválení žádosti, takže času na realizaci je poměrně dost. Nezapomeňte ale, že i během školící aktivity a po jejím dokončení je třeba dodržet poměrně hodně pravidel a připravit další dokumenty, ale o tom až v dalším článku.

Přeji hodně úspěchů při psaní žádostí a mnoho zaměstnanců, kteří o školení nejen budou mít zájem, ale také jeho přínosy budou umět aplikovat do praxe. A samozřejmě přeji bezchybný výběr lektorů, kteří budou nejen odborníky na danou problematiku, ale také budou tak nějak lidští a budou umět své posluchače zaujmout.

Bližší info POVEZ II – portál MPSV

Manuál pro žadatele – předběžná verze


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh, Photos 48136www.freerangestock.com 

Sdílet na:
Šárka Sehnalová

Šárka Sehnalová

Šárka je momentálně na rodičovské dovolené a zároveň pracuje na částečný úvazek jako mzdová účetní firmy T.RAD Czech s.r.o. Před nástupem na RD byla v této firmě 8 let zaměstnaná na pozici HR specialisty a měla krom mzdové agendy na starosti kompletní HR aktivity. Dálkově vystudovala obor personální management a organizační rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně. Má ráda svou práci hlavně pro její rozmanitost a neobvyklé situace, se kterými se musí poprat.

Komentář