Dotace na vzdělávání zaměstnanců II

Zažádali jste si o příspěvek na odborné vzdělávání, žádost byla schválená, dohoda podepsaná a vy můžete začít školit?  Jaké náležitosti musíte splnit, abyste dodrželi podmínky projektu a úspěšně prokázali, že jste finanční prostředky efektivně využili na školení svých zaměstnanců?

Od podpisu dohody s Úřadem práce Vám začíná běžet doporučená lhůta na výběr dodavatele (její délka se liší podle předpokládané ceny za vzdělávací aktivitu). S vybraným dodavatelem sepisujete smlouvu, ve které stanovujete obsah a rozsah, cenu, ale také sjednáváte případné další povinnosti dodavatele.

* u externí firmy platí, že dokládáte její oprávnění školit – živnostenským listem, výpisem z obchodního rejstříku, akreditací nebo jiným dokladem prokazujícím kvalifikaci lektora –  a pozor, lektor nesmí pro školící firmu pracovat na živnostenský list !!!

* u interních školitelů je třeba doložit prokazatelnou praxi ve školené oblasti v rozsahu nejméně 3 let (dokazuje se např. pracovní smlouvou či jiným potvrzení od zaměstnavatele), interního lektora nesmí využívat žadatelé z řad OSVČ

Před zahájením vzdělávací aktivity také musíte zajistit, že každý navrhovaný účastník vyplní osobní dotazník,  který je k dispozici na portálu MPSV.

Vzdělávací aktivity je možné realizovat během pracovní doby nebo v odůvodněných případech i mimo ni (práce přesčas, víkend nebo státní svátek). Vyúčtování mzdových nákladů předkládáte měsíčně (a to včetně odvodů na ZP a SP), ale i vyúčtování má svá pravidla – do mzdových nákladů se nezapočítávají pravidelné ani mimořádné odměny, příplatky za práci na rizikovém pracovišti nebo příplatky za práci přesčas (není- li sjednáno v dohodě s ÚP jinak). Maximální měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance činí 29700 Kč. Na vyúčtování mzdových nákladů je připraven příslušný formulář, který doplníte ještě o evidenci docházky a evidenci vzdělávací aktivity.

Na úhradu vzdělávací aktivity můžete získat až 85% z ceny školení –  to je maximální možný příspěvek. I zde existuje požadavek na určité náležitosti na faktuře (viz odkaz níže – manuál žadatele). Fakturu, formulář na úhradu nákladů, doklad o uhrazení (nejčastěji výpis z bankovního účtu) a doklad o úspěšném absolvování školení dokládáte po ukončení vzdělávací aktivity, součástí konečného vyúčtování je také závěrečný protokol.

Příjemce příspěvku je také povinen spolupracovat s ÚP ČR na publicitě projektu. Za běžné minimum lze považovat: označení dokumentů a učebny logy projektu, dále zajistit povinný text na faktuře a seznámit zaměstnance s jejich zařazením do projektu.

Pokud se obáváte administrativní náročnosti celého procesu, lze doporučit, abyste si ve smlouvě s dodavatelem dohodli jeho povinnost doložit a připravit evidenci docházky, evidenci výuky, závěrečný protokol a seznam vydaných osvědčení.

Nezbývá než Vám popřát, abyste se bez potíží „poprali“ s náležitostmi projektu a aby školení bylo pro Vaši firmu a Vaše zaměstnance přínosem.

Manuál pro žadatele

Graficky znázorněný postup


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock/ Jack Moreh

Photos 61470

www.freerangestock.com 

 

 

Sdílet na:
Šárka Sehnalová

Šárka Sehnalová

Šárka je momentálně na rodičovské dovolené a zároveň pracuje na částečný úvazek jako mzdová účetní firmy T.RAD Czech s.r.o. Před nástupem na RD byla v této firmě 8 let zaměstnaná na pozici HR specialisty a měla krom mzdové agendy na starosti kompletní HR aktivity. Dálkově vystudovala obor personální management a organizační rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně. Má ráda svou práci hlavně pro její rozmanitost a neobvyklé situace, se kterými se musí poprat.

Komentář