Ctít jiný názor

To, že v autoritářských režimech je odlišný názor trestán, vychází již z podstaty takového režimu. V poslední době americký prezident odmítá jiný názor. Proč je tomu tak ?, a promítá se tento trend i do podnikatelské sféry?

Na začiatku neslobody je vždy slovo, ktorému nie je dovolené byť vyslovené nahlas. Kam sa tento, akoby nevinný postup môže vyvinúť, môžeme dosť dobre vidieť na príklade režimov, akými sú napr. severná Kórea. No lenže, v poslednej dobe môžeme pozorovať tento trend aj v tzv. demokratickom „západnom“ svete. Už spomenutý prezident USA postupne obmieňa svoju administratívu tak, že sa zbavuje ľudí s odlišnými názormi. A príklad Maďarska, či Poľska, kde sa snaží štátny aparát legislatívou postupne okliešťovať slobodu prejavu a názory, iba potvrdzujú tento stav.

Čím to je? Už veľa razy sme písali o rýchlo meniacom svete a o možnej strate istoty, ktorá s tým automaticky prichádza. Možno je to jedna z príčin. Možno je to našim vnímaním seba samého v porovnávaní sa so štátom, resp.so štátnou mocou. Možno sa na tom podieľa aj naše uvedomovanie si našej možnosti, či nemožnosti v tom všetkom veci nejako meniť…Možno je to našim hodnotovým nastavením a tým, čo si ako osobnú, či národnú skúsenosť nesieme vo svojich génoch…

Tak či onak, sme zrejme determinovaní všetkým, čo som tu vymenoval. A tak nám, aby sme vedeli predchádzať stavu, kedy sme my tou pomyselnou pomaly  variacou sa  žabou, nezostáva nič iné, iba dbať o  vlastný rast. Vzdelávaním sa. Iba tí, ktorí disponujú určitými zručnosťami a vedomosťami budú vedieť odolávať tomuto tlaku.

A áno, začal som politikou, týka sa to však nášho bežného občianskeho, či podnikateľského života. Štátne firmy kopírujú štátny trend. No privátne firmy majú určite z tohto hľadiska väčší potenciál ku inému vývoju. A to je už na tých samotných manažéroch. Ich úroveň predurčí, či odlišné názory dostanú vo firme priestor.

Nakoniec, kto sa bude cítiť menej ohrozený odlišnými názormi, či kto nebude uctievať kult moci, či už politickej, alebo firemnej? Ten, kto si je vedomý svojho potenciálu…a ten, kto vlastný potenciál aj buduje…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, sasint,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář