Co je na papíře, platí?

Je to běžná praxe. Napíše se to a management čeká, že to bude platit. Ukazuje se, že ani zdaleka tomu tak není.

Samozrejme, to, že sa to napíše na papier už až tak nie je bežná prax. Už sa skôr iba rozpošlú maily, že to a ono. Alebo sa to pripne na tabulu, nástenku a pod.  A manažment čaká a čaká a poväčšine sa výsledku nedočká.

Ide väčšinou o nejaké nariadenia, usmernenia, vyhlášky, interné predpisy, body kultúry…a čo ja viem čo ešte. Výpočet je dlhý. (Pracoval som vo firme, kde takéto niečo bolo na dennom poriadku. Človek si to ani nestačil čítať, nie to sa ešte tým aj riadiť. )

Všetko toto je hlavne o zásadách, teda stratégii tej ktorej firmy. A na čo to všetko napísané má mať najväčší dosah? Vyzerá to tak, že na kultúru. Hodnotové nastavenie jednotlivcov tvoriacich tím firmy.

Mám taký dojem, že čím má firma väčšiu tendenciu ku neschopnosti udržať si vytýčenú firemnú kultúru, tak tým viac takýchto nariadení, vyhlásení, usmernení bude vznikať. A ešte k tomu sa bude vynucovať jeho plnenie aj keď to bude iba na papieri a nie v hlavách pracovníkov. A tak nastáva dvojitá pohroma.

Väčšinou sa zabúda na to, že to hodnotové nastavenie sa mení iba ťažko a trvá to aj niekoľko rokov. A to len v prípade, že sa na tom kontinuálne pracuje. Že sa ťahá vo firme za jeden „kultúrny povraz“ a že sa vyberajú do firmy hodnotovo podobní pracovníci.

Výnimkou je však také firemné kultúrne nastavenie, kde sa už akosi ani  nepočíta s plnením toho napísaného na papieri… V takom prípade je to už de facto začiatok konca firmy. Tzv.  „celofiremný burn-out“, alebo aj strata cieľa a zmyslu firemného fungovania.

Tak teda, ako by to malo v tom ideálnom prípade vyzerať ? Nariadenia, usmernenia, resp. predstavu manažmentu o tom, ako by to malo byť, by sa malo kreovať spoločne každý deň a aj neformálne. A namiesto násteniek a mailov bez spätných väzieb sa skôr orientovať napríklad na mentálne mapy a „brainstorming“ a stretnutia aj mimo miesta výkonu práce. Áno, aj toľko pretraktované  „tímbildingy“.

Firemná stratégia determinovaná kultúrou sa rodí v každodennej priamej asertívnej a empatickej komunikácii. A to tak skoro, ako je to len možné…As soon as….


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, WinnieVinzence,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář