Čím rýchlejšie, tým pomalšie

Tentoraz som si zalistoval v publikácii J. Bethke: „Do pekla so zhonom“.

Tak si to preložme do manažérskej reči: pomôžem si  názvom z príspevku. Môžeme v skratke tvrdiť, že veci, ktoré budeme robiť zbrklo, na rýchlo, sa nám nakoniec spomalia. A neraz sa budeme musieť vrátiť o krok späť, aby sme si to premysleli a mohli pokračovať.

Aj keď ide o kresťanského autora, ktorý v publikácii spomína kresťanské hodnoty a vykresľuje ich cez život Ježiša, ja by som rád názvom knihy a do istej miery aj obsahom premostil tradičné hodnoty k podstate kvalitného žitia, resp. riadenia.

Do desatora riadenia vlastnej firmy by som práve preto dostal aj niečo také, ako: Veci si vždy poriadne premyslime v duchu: „Dva krát meraj, jeden krát rež…“ a nie naopak. A ďalej by to mohlo byť:

Nejde o rýchlosť, ale o kvalitu

Urýchlené znamená v budúcnosti spomalené

Diabol je ukrytý v čase

Príprave venujme viac času, alebo aspoň toľko, koľko realizácii

Postupujme pomaly a disciplinovane

Je umením myslieť a čakať….to som si pomohol slovami H. Hesseho, z diela „Siddhártha“

Firmy si píšu vlastné kódexy, podľa ktorých chcú fungovať. Málokedy sa v nich hovorí o načasovaní, alebo čase ako takom. Len si to tak predstavujem: korporát, ktorý do svojich hodnôt zahrnul aj čas. Sympatické. Už len ten čas pochopiť a uchopiť. Pri riadení je časová dimenzia jedna z najdôležitejších. Vidíme to všade okolo. Sú aj ľudia, aj peniaze, ale tie termíny akosi stále zlyhávajú. K času pristupujeme väčšinou bez úcty. V každom prípade čas si zaslúži jeho uvedomovanie, prežívanie a akési partnerstvo…a nakoniec, aj ten čas treba vedieť merať, aby sme mohli veci riadiť. Mylne predpokladáme, že s časom môžeme kedykoľvek počítať, ako s konštantou, ktorá nám musí slúžiť…nie je tomu tak.


Zdroj obr.: archív autora

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář