Cíl podnikání? Jednoznačně zisk

Pro jistotu píšu cíle a ne cíl podnikání. Pravděpodobně cíl nebude pouze jeden.

Teória hovorí o hlavnom cieli podnikania, čím je zisk. Má to logiku. Bez zisku nedáme zadosťučineniu ostatnému v podnikaní. A možno aj, ak vychádzame z toho, že bez zisku to nepôjde, tak na konci naozaj môže stáť spomínaný zisk.

Poďme spoločne popremýšľať, čo by sme ešte mohli spomenúť ako ciele podnikania. Viacerým akiste napadne, realizácia, sebarealizácia, zmysel, vízie, ktoré spracujem a zrealizujem. Čo ďalej?: byť osožný pre rodinu, pre spoločnosť, posunúť vpred oblasť v ktorej fungujem, pomôcť…Predsa len, a to musíte uznať, to všetko, čo som vymenoval nebude ten konečný cieľ. Tam na konci by mal stáť, aj keď pre ľavicovejšieho čitateľa to bude menej prijateľné, predsa len zisk. Ak hovoríme o podnikaní.

Čokoľvek z vymenovaného by mohlo byť konečným cieľom, ak by išlo o neziskovku, o nadáciu a pod…

Pri firmách by to malo byť jednoznačné. Ak sa čo i len na chvíľu vzdialime od nastavenia, ktoré prinesie zisk, začíname de facto končiť so svojim podnikaním. Nezachránia nás ani naše najhumánnejšie vízie.

Aj keď na konci je zisk, nebude znamenať, že musí ísť bokom humánnosť, pomoc, realizácia, ekologickosť, podpora spoločnosti a pod. Práve naopak. Ak máme dobre nastavené procesy. Naozaj dobre nastavené, a riadime sa nimi vo firme všetci a robíme všetko pre cieľ a máme na pamäti aj všetko to ostatné, nazvime to udržateľnosť, tak de facto až vtedy si môžeme vravieť: „Podnikateľ“.

Nie je lepším príkladom oblasť, kde  sa hanbíme za zisk, akým je zdravotníctvo. Štát to tým firmám sofistikovane podsúva a tak mnohé prešľapujú na mieste a pacient z toho neprofituje, práve naopak. Pacient bude z toho, pre niekoho paradoxne, profitovať až vtedy, keď firmy pôsobiace v zdravotníctve a mám na mysli trebárs aj lekárne, privátne ambulancie a pod. budú mať na konci zisk. Pomoc pacientovi, alebo záchrana života je prostriedok. Štát dá za cieľ pomoc pacientovi a čo bude potom prostriedok? Podľa logiky veci kvalitné prístroje, kvalitný lekári a pod. Fajn, ale kto to zaplatí a kto to zabezpečí? No poskytovateľ, podľa štátu. Neraz na dlh. A keď sa vytvára dlh, nie je na kvalitné prístroje, ani na kvalitných ľudí… To je iba príklad toho, keď si niekto myslí, že cieľom podnikania nie je zisk.


Photos courtesy of and copyright pixabay.com, nattanan23

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář