Cíl, cíl, „TOC“

Vracím se k tématu o Goldrattovi, autorovi „TOC.“ Pojďme se podrobněji podívat o co jde …

„TOC“: Theory of Contraints, alebo Teória obmedzenia.  Základom tejto teórie je na základe formulovania a uvedomenia si základného cieľa podniku vedieť definovať problém. Prekážku, alebo „úzke hrdlo“ na ceste ku dosiahnutiu cieľa.

Ak vychádzame z toho, že základným cieľom podnikania je dosahovanie zisku, tak potom, veľmi zjednodušene povedané, tým úzkym hrdlom by mohol byť napr. úbytok klientov,…pokles predaja,…zníženie obchodných marží, …nástup agresívnej konkurencie s dampingovými cenami a pod…

 „TOC“ obsahuje návod, ako to úzke hrdlo čo najlepšie definovať a využiť vo svoj prospech. Správne definovanie problému bude to najdôležitejšie. Bude to ako psychoanalýza problému podniku. Na prvý pohľad sa môže zdať, že napríklad problémom poklesu zisku je nástup agresívnej konkurencie s dampingovými cenami. Musíme si však položiť otázku. Je to presne to, čo nám znižuje zisk…? Nie je to náhodou to, že sme zle nastavili segmentáciu…? Že lovíme napr. v pomyselnom červenom mori…? Toto je iba pre ilustráciu.
Úzke hrdlá bude obtiažne odhaliť. A na to nám poslúži metodika.
No dobre, dajme tomu, že už úzke hrdlo poznáme. Čo ďalej? Sústreďme všetku silu na navýšenie kapacity obmedzenia. Inak povedané. Ak napr. tým problémom je, že sme sa sústredili na ten nesprávny segment klientov, tak sústreďme všetku kapacitu na ten správny segment. Podriaďme tomu marketingovú komunikáciu, nastavenie cenovej politiky a pod.

Čo sa však stane, ak úzke hrdlo nastane opätovne a to niekde inde? Tak sa musíme vrátiť a riešiť nové úzke hrdlo…až kým nám to „nezacvakne“ na tom správnom mieste.

„TOC “ zahrňuje  množinu možných riešení pomocou logicky nadväzujúcich otázok. Tými správnymi otázkami sa dostávame k postupnému odhaľovaniu problému.  Základom  bude postupná identifikácia úzkeho hrdla, toho počiatočného. A to, či sa použije prístup „TOC“  k jeho odhaleniu,  bude závislé od tej ktorej firmy. Od jej nastavenia, od typu kultúry, od organizačnej štruktúry…Niekde sa „TOC“ využije vcelku jednoducho, a inde to bude škrípať…lebo ľudia…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Roberto Peruzzo,

freerangestock


Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář