Cíl, cíl, Goldratt

Určitě se shodneme, že cíl bude nejvíce determinovat jakou cestu si zvolíme. Jinak řečeno, jaký si stanovíme cíl, takovou strategii zvolíme. Co je to však cíl? Vypadá to jednoduše. No jeho správná definice očištěna od emocí a všechno a nic neříkajících slov může být obtížnější, než se zdá. A na cestě k cíli budou i problémy.

Slová typu: našim cieľom je niečo naštartovať, alebo byť výkonný, najlepší, najziskovejší  a pod. sú príliš teoretické a všeobjímajúce. Tieto termíny nebudú tým, čo nám dá neskôr pevné základy pre formulovanie kvalitnej stratégie k jeho dosiahnutiu. Stratégie, ktorú budeme môcť formulovať, tvoriť a aj napĺňať plánom, teda projektom.

Určite ste počuli o E. Goldrattovi . O autorovi viacerých publikácií k tejto problematike, ktorú vykreslil nezvyčajne až beletristickým spôsobom. Okrem iného je autorom  diel, ktoré boli preložené aj do češtiny, resp. slovenčiny: „Ciel“, „Cieľ II“, „Čo nemám, nepredám“, „Kritický reťazec“,  „Ako vzniká zisk“… Je autorom teórie obmedzenia, „TOC- Theory of Contraints.“ E.Goldratt zomrel v Izraeli v roku 2011.

Jeho názory boli natoľko prevratné a oslovili tak veľa nie len podnikateľov po celom svete, že vznikli viaceré spoločnosti, organizácie a kluby šíriace jeho názory. Niekoľko je ich  aj u nás.

Hlavnou myšlienkou teórie „TOC“ je:

každý typ podnikania, podnikateľský nápad, realizácia má svoje obmedzenie, alebo inak povedané: úzke hrdlo…miesto, kde to škrípe. Podľa Goldratta je treba toto miesto odhaliť a nájsť spôsob, ako to úzke hrdlo využiť v prospech firmy.

Nehľadať odpoveď na otázku, že prečo to nejde, ale za akých podmienok to pôjde, aby bol dosiahnutý cieľ. A cieľom je predsa vytvárať zisk. Tým hlavným.

Áno, aj „úzke hrdlá“, nedostatočnosti, problémy…hrajú svoju rolu a dokonca môžeme na nich stavať. Hlavným cieľom vždy ostane vytváranie zisku. Ale aj to musí byť detailne rozpracované, o koľko navýšenie, za aké obdobie…A dielčie ciele, ako som spomenul na začiatku, treba mať rozpracované tiež detailne. Kedy, ako, za akých podmienok, koľko to bude stáť, zodpovednosti a pod. A hlavne nezabúdať na riziká: úzke hrdlá…ako ich riadiť, resp. ako ich využiť vo svoj prospech.

K myšlienkam E.Goldratta sa ešte vrátime v najbližších článkoch.


zdroj obrázku: www.pinteres.com

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář