Chci mít lidi s motivací

Mít  lidi s motivací je snem každého manažera. Ne všem se to podaří. Důvodem může být několik faktorů.

Pre mňa hlavným dôvodom je , že si to manažér nedá za svoj cieľ. Ostane iba pri predstave, schválne som napísal, sne. Hlavne preto, že je nereálny. No, samo sa to nespraví.

Nebude stačiť ani kvalitný výber zamestnanca, aj keby bol zadaný prestížnej personálnej agentúre, či najlepšiemu „hedhanterovi.“ Totiž, to je iba začiatok. Potom, nie jeden manažér dá dobrý plat, a čaká, že pracovník už bude sám zmotivovaný. Opäť, je to iba jeden z motivačných faktorov.

Na tomto mieste sa ani tak nechcem rozpisovať o motivačných faktoroch, tomu sa venujeme v iných článkoch.

Chcem sa skôr upriamiť na manažéra. Okrem viacerých motivačných faktorov, akými sú prostredie, možnosť rásť, uznanie,…plat…je tu aj kvalita manažéra. Samozrejme, mohli by sme to priradiť už ku niektorému faktoru, ako napr. firemné prostredie, kultúra. Ja by som bol možno aj za to, že kvalita manažéra je jedným z dôležitých motivačných faktorov.

No, a ako by mal taký motivujúci manažér pôsobiť a čo by mal spĺňať?:

  • komunikačne zručný- odovzdáva informácie, nezadržuje ich, je otvorený kritike, komunikuje z viacerých zdrojov, vie načúvať, je empatický
  • vizionár- premýšľa nad neustálym zlepšovaním sa, iniciuje zmeny, alebo sa zapojí do zmien, ktoré iniciujú pracovníci
  • hľadač zmyslu- hľadá a nachádza zmysel toho, čo sa robí
  • hodnotiaci a odmeňujúci- má zmysel pre spravodlivosť
  • skromnosť a profesionalita- v odbore, v ktorom pôsobí nemusí byť najlepší, no je skromný a dáva pracovníkom zmysel, a to je tá motivujúca manažérska kombinácia
  • podporuje, usmerňuje- vie riešiť konflikty, je dobrým mediátorom
  • vie si vychovať nástupcu a vie odovzdávať kompetencie
  • je konzistentný- jeho osobnosť je konzistentná, to znamená predovšetkým, že on sám seba dobre pozná
  • má vysokú toleranciu ku neistote

Určite aj Vás ešte niečo  ďalšie napadá. Management je nakoniec odbor, ktorý sa práve teraz vyvíja „míľovými“ krokmi.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Robert Herst,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář