Chci být úspěšný? Určitě!

Existuje několik věcí, které prostě nemůžete obejít, pokud chcete mít úspěšnú firmu.

Jestvuje pár pravidiel bez ktorých sa v podnikaní nezaobídeme. Napriek tomu, že sa o nich píše v prevažnej väčšine validnej literatúry a hovoria o tom poprední teoretici a praktici podnikania, máme tendenciu oné pravidlá obísť, preskočiť, urýchliť, vyvrátiť, či nájsť si iné. Žiaľ, keď tak spravíme, vráti sa nám to v nejakej podobe. Zrazu nám začnú odchádzať tí najlepší ľudia a my budeme ďalej fungovať v presvedčení, že je to ich chyba. Alebo, nastane rapídny pokles objednávok. Následne obratu. A potom zisku. A tak aj konkurencieschopnosti a potom zákonite udržateľnosti, pridanej hodnoty a vytvorí sa bludný kruh.

Tak teda poďme  k tým písaným, aj nepísaným pravidlám:

 • Svoje podnikanie dávajme na prvé miesto. Nie na druhé…
 • Vždy, ak sa zacyklíme do bludného kruhu, pôjde de facto o život.
 • Ľudia sú tí prvoradí vo firme. Nezľahčujme odchody tých najlepších.
 • Zákazník, či je z B2B, alebo B2C podnikania, musíme  si ho vážiť. Najhoršie je nášho zákazníka manipulovať pocitom viny.
 • Vždy pôjde viac o kvalitu, ako o kvantitu.
 • Našu pridanú hodnotu si netvoríme my, ale naši zákazníci.
 • Vždy pri dôležitých strategických rozhodnutiach myslime na udržateľnosť.
 • Pestujme u svojich ľudí najmä praktické zručnosti. Teória je v knihách na polici.
 • Nezabúdajme na spoločnú kultúru. Nič nám nerozbije tím rýchlejšie, než odlišná hierarchia hodnôt.
 • Spoločné firemné veci zdieľajme všetci. Cieľom má byť čo najmenej bariér v toku informácii. Ich zadržiavanie je iba boj o moc.
 • Rozprávajme sa čo najviac.
 • Nefixujme sa na zabehané postupy a skúsenosť. Je to červený oceán.

To je iba pár pravidiel, čo mi tak teraz prišli na rozum. Každá firma ich bude mať ešte o nejaké naviac. Ale tieto môžu poslúžiť, ako taký kvalitný základ.

Určite viacerým z Vás napadajú nové a ďalšie myšlienky. Dajte ich na papier, aby ich videli všetci v tíme…

Tak, ak chceme byť úspešní, čo chceme, tak sem s nápadmi!

Bol som voľne inšpirovaný publikáciou:

M. Hammer, „Agenda 21“, vydalo  Management Press, Praha 2012.

…a vlastnými manažérskymi skúsenosťami.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář