Být součastí skokových změn

Střety klasické taxi s alternativní službou Uber. Celoevropská změna v ochraně osobních údajů GDPR. A nakonec i změna v rozložení politických sil. Pokles preferencí „klasických stran …“ Má to všechno společného jmenovatele?

Ak na hore vymenované použijem termín: „Skoková zmena“, možno ani nebudem ďaleko od pravdy. Zmeny sú náhle, rýchle, mnohokrát málo predvídateľné. Tých pár, ktoré som spomenul, sú jedným z mnohých, ktoré môžeme pociťovať na vlastnej koži. A to značne intenzívne. Ak máme firmu, takto prísna ochrana osobných údajov nám pravdepodobne prinesie viac byrokracie a zvýšenie nákladov. Ak sme spokojnými klientmi alternatívnych služieb, vyzerá to tak, že už nie nadlho, a nie v takej forme. Štátu sa to pomaly prestáva páčiť a začína regulovať. Aj pod tlakom klasických služieb. Obchodovali ste s virtuálnymi menami? Nebudem analyzovať, či ide o bublinu, ktorá zákonite musí pľasnúť. No pravdepodobne v blízkej budúcnosti aj tieto finančné operácie budú štátom kontrolované, teda aj zdanené. A nakoniec politika…Tiež máte dojem, že cez médiá sa vám politici snažia vtlačiť do hláv nové termíny: klasické a neklasické politické strany..?

Na jednej strane sa zmeny budú stále viac diať skokovo. Stále viac bude toho nepredvídateľného. Zrejme strety štátu a nových prístupov, firiem, resp. postupov a myslenia, /kultúry/ budú stále viac ostrejšie. Na druhej strane vy, ako občan, resp. vy, ako firma sa budete musieť adaptovať.

A čo je prostriedkom k adaptácii? Naše nastavenie. Naša schopnosť fungovať v kontexte. Zrelosť našej osobnosti. Kultúrne nastavenie. Schopnosť sa učiť. Mať zručnosť vedieť si veci riadiť…manažovať. A opäť sme pri slove: manažovanie.

Vidíte, čo všetko sa mimochodom môže skrývať za týmto termínom..?

Bude nám to však stačiť? Vedieť si veci dobre zmanažovať? Áno, ale iba za predpokladu, že sa do skokových zmien zapojíme vlastnou tvorivosťou a že časť tých skokových zmien prinesieme sami. Napr. dobrým podnikateľským nápadom a realizáciou. Ani Uber, a ani Bitcoin nie je predsa konečná…

Takže určite treba byť súčasťou týchto skokových zmien…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář