Být etický, tedy konzistentní

Etika, alebo morálka v podnikaní má čo to do činenia práve s konzistentnosťou manažéra.

Môžeme teda povedať, že čím je manažér konzistentnejší, tak sa bude aj viac riadiť etikou? Nie tak úplne. A sme zase u kultúry, teda pri hodnotovom nastavení. Môžeme byť konzistentní aj v negatívnom význame. Inak povedané, môžeme maž vyhranené názory, ktoré nebudeme meniť podľa okolností a byť zároveň de facto aj zrelou osobnosťou, ale opačne kultúrne nastavenou. A tak si „ohneme“ etiku a morálku podľa vlastného hodnotového nastavenia a presvedčenia.

Dobre teda, poďme si zadefinovať onú konzistentnosť iba na pomyselnej kladnej hodnotovej osi. Manažér je v tomto prípade zrelá osobnosť, skromná a maximálne zručná vo svojom odbore a s pridanou hodnotou vysokej sociálnej inteligencie. Teda pôjde podľa súčasných definícií o manažéra piateho stupňa, ktorý sa drží pravidiel etiky a morálky. Aby sme to lepšie pochopili, takých morálnych a etických noriem, ktoré sú v danom geopriestore nie v rozpore so zákonmi, skôr naopak, dané normy, zákony ešte v niečom predbiehajú.

Takže máme konzistentnú zrelú osobu, manažéra, ktorý pozná okrem svojich zamestnancov aj seba samého a to môže byť za istých okolností to podstatné, resp. pridaná hodnota pre firmu, podnik, alebo ak chcete, štát…Mám na mysli napr. prezidentku nemenovaného štátu. Alebo bývalého prezidenta susedného štátu…

Ale vráťme sa k etike a morálke. Niekde som počul, že príkazy a usmernenia sú iba pre tých, ktorí to nastavenie nemajú akosi v sebe, tak sa musia, alebo musia byť riadení pomocou nich. Niečo na tom bude. A opäť je tu tá kultúra v nás.

Mal som možnosť pracovať aj v korporátnej farmaceutickej spoločnosti a keďže, zdravotníctvo je práve oblasť s častým porušovaním etických noriem, sme mali prepracovaný etický kódex, ktorý sa neustále zdokonaľoval. Ale viete, pokiaľ to nemáte tu v hlave a v srdci, je to takmer zbytočné…Etika a morálka sú v takom prípade nie hnacou silou napredovania firmy, skôr naopak. Pokiaľ to nemáte tu v hlave a v srdci…To sa nedá oklamať. A vaši zákazníci, to mi verte, to vytušia.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Roxana Gonzales,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

1 komentář

Komentář