Business analýza, proč a jak II

Vracím se ke problematice BA, tentokrát více z technického pohledu.

 • BA môžeme použiť pri strategickom plánovaní
 • pri projektovom riadení
 • pri zavádzaní  systémovej zmeny

Akúkoľvek zmenu vo firme by sme mali  robiť pomocou kvalitného projektu. V minulom dieli som kládol dôraz na človeka, ktorý stojí aj za BA. / Nakoniec, vždy, keď sa vo firme pustíme do strategických zmien, na prvom mieste musí stáť zamestnanec, člen tímu, ktorý si zmenu zoberie za svoju, stotožní sa s ňou a bude v nej aj vidieť zmysel./

Čo musí spĺňať kvalitný projekt?

 • musí dávať zmysel
 • na konci by mala byť zmena k lepšiemu
 • uskutočniteľnosť
 • časová, aj hmotná dostupnosť
 • kontextovosť
 • zrozumiteľné a dostupné pravidlá
 • stanovené zodpovednosti a kompetencie
 • má byť udržateľný

Nebudem sa na tomto mieste už hlbšie rozpisovať o samotnom projekte a o projektovom riadení, problematike ktorej sme sa venovali v iných článkoch o projektoch.

BA, ako som už písal v minulom dieli, stojí na začiatku zmeny, ktorú robíme pomocou kvalitného projektu.

 • BA je procesom zberu  validných informácií
 • požiadaviek firmy, resp. jej  jednotlivých divízií majúcich priamy vplyv na obchod
 • požiadaviek zákazníkov
 • a je procesom skúmania jednotlivých synergií

Je BA učením sa pre firmu? Určite, ak ide skutočne do hĺbky. Potom môžeme aj pri BA hovoriť o učení sa firmy. Výsledkom, na základe komunikácie, spätných väzieb a odhalenia interakcií a synergií sú spravidla kontextové výstupy.

Na základe kontextového výstupu ľahšie formulujeme cieľ, resp. to, čo chceme a je potrebné zmeniť, resp. ľahšie vieme formulovať, kde by mohol byť problém.

Nakoniec, pre mňa je BA aj akási „psychoanalýza“ do duše obchodu a vzťahov…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Nick Casberg, 

freerangestock

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář