Boyl- Mariottov zákon v manažmente

Opäť jeden z článkov, ktorý poukazuje na možnosť preniesť zákon z iného odboru do oblasti riadenia, resp. manažmentu. Tentoraz som to skúsil s fyzikálnym zákonom, ktorý mimochodom preniesol už do oblasti psychiatrie I. D. Yalom v knihe „Liečba Schopenhauerom.“ To ma inšpirovalo k pokusu o aplikáciu v oblasti riadenia.

Najprv v skratke, o čom pojednáva Boyl- Mariottov zákon? O vzťahu tlaku a objemu. Nepôjdem hlbšie do vysvetľovania, jednak nie som až tak erudovaný vo fyzike a chémii a jednak bude vhodnejšie sa odraziť až od vysvetlenia a aplikovania psychiatrom Yalomom v oblasti psychiatrie. A on píše slovami hlavného protagonistu Júliusa: „Aj malé množstvo úzkosti sa roztiahne, aby vyplnilo celú úzkostnú dutinu..“ Vrátim sa k fyzikálnemu výkladu: aj pri znížení tlaku, plyn zvyšuje svoj objem a to pri zachovaní konštantnej teploty.

Tak poďme si to skúsiť nakoniec preklopiť do oblasti riadenia, manažmentu a firemného fungovania.

Ak máme vo firme nejaký nepomenovaný, alebo aj pomenovaný problém, „úzke hrdlo“, ktorý však ostáva neriešený, tak čo sa spravidla stane? Zasiahne to do každého kúta firmy, inak povedané, naruší všetky procesy, ako onen plyn zvýši svoj  objem, respektíve ako úzkosť vyplní celú úzkostnú dutinu.  A tou, vo fyzike konštantnou teplotou, by v našom prípade mohlo byť konštantné neriešenie stavu, akýsi nemenný stav, „Niveau stable“  nastavených procesov a teda stratégie.

Čo by mohlo byť v našom prípade riešením? Pravdepodobne to bude  o niečo zložitejšie, ako len zmeniť teplotu a bude to v náročnosti možno podobné dlhodobej psychoterapii. Zmeniť onen nemenný stav. Napadá mi postup Goldratta: zamerať sa na úzke hrdlo a spraviť z toho prednosť. Inak povedané, to čo bolo slabým miestom nášho fungovania bude dobrou stratégiou časom najsilnejšie miesto. Vyzerá to jednoducho, nepochybne. Čo je však k tejto zmene najzákladnejšie?  Musia si to slabé miesto ľudia uvedomiť, vedieť to popísať, zadefinovať, priznať si a až potom vykročíme na dlhú cestu zmeny, ako v psychiatrii, resp. ako pri fyzikálnom pokuse. Ale tam, keďže nejde o ľudí, to bude jednoduchšie…

Zdroje:

  1. Irvin D. Yalom, „Liečba Schopenhauerom“, str.110. Premedia, Bratislava, 2019.
  2. Eliyahu M. Goldratt, „Theory of Contraints“, North River PR INC, Great Barrington, USA, 1998.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, ronnachalpark,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář