Bod zlomu

Všechny naše lidské činnosti, nemyslím teď pouze na podnikání, investování a učení se, prochází etapami. Jednu část mají společnou, a to  pomyslný „bod zlomu …“

Mimochodom, k napísaniu dnešného príspevku ma inšpirovalo nielen samotné pozorovanie , ale predovšetkým publikácia Od J. Lehrera  s rovnomenným názvom: „Bod zlomu.“ Knihu som čítal sprvoti ako inšpiráciu a pomôcku k úmyslu kvalitne napísať  dizertačnú prácu. Neskôr sa však z nej stala publikácia, ktorá pootočila moje doterajšie vnímanie sveta okolo seba.

Okrem iného som si uvedomil, že onen bod zlomu, kedy sa napríklad nášmu podnikaniu začne dariť, nastáva takmer v každej životnej situácii a v každom našom príbehu.

Čo je vlastne ten bod zlomu? Môže ísť o okamžik, kedy sa vývin, či príbeh začne okamžikom uberať akoby iným smerom na základe toho, že parametre, ktorá určujú trend tej cesty dosiahnu nejakých kritických hodnôt. A tak náš život sa od určitého bodu mení na starnutie. Naše učenie vieme od určitého bodu využiť v praxi. Náš zdravotný stav od určitého bodu už nie je zdravím, ale chorobou. Naša investícia od určitého bodu začne geometricky rásť…alebo padať…Tlak vo varnom hrnci sa uvolní náhlym výbuchom, alebo latentná xenofóbia prerastie v otvorené prenasledovanie, či v genocídu.

Poďme si to premietnuť viac do oblasti podnikania, alebo manažmentu. Ak budeme znižovať náklady predovšetkým cez škrty na svojich ľuďoch, bod zlomu môže byť celkom dobre tým, kedy už nebudeme viac schopní udržať si ani ostávajúcich ľudí a celá personalistika nám skolabuje. Alebo neustálym navyšovaním skladových zásob prídeme do bodu, kedy náklady na udržiavanie skladu a neustálu výmenu exspirovaného tovaru nám prinesú stav zabrzdenia cash flow…

Ono je to podobné, ako s alkoholom…aj keby sme iba popíjali s mierou, ale sústavne, skôr, či neskôr prídeme , alebo skôr naše vnútorné orgány, do bodu zlomu…

Ten bod zlomu číha na nás v každej činnosti či už predznamenáva obrat pozitívny, alebo negatívny. Pokúšame, ako sa zvykne vravieť, diabla, a ten diabol je tá emócia v nás bez racionality a zodpovednosti. Teda pudovosť. Ukojenie neistoty. A tak prepúšťame ľudí, keď je zlé obdobie a robíme si zásoby na sklad, lebo podliehame emóciám a trendom…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Borja Fernandez,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář